Februari 2010 - Snö, snö och åter snö

Vinterkylan höll i sig nästan hela månaden och det var som kallast den 18-24. På flera håll i södra Sverige var de absolut lägsta temperaturerna den 22 de lägs­ta sedan 1987. Ett flertal snöväder passerade och ett par riktiga snöoväder drabbade södra Sverige den 2-3 och 20-21, vilket medförde kraftiga störningar i all trafik. Det rikliga snöandet i söder gjorde också att snödjupen låg nära rekordvärdena på många håll i Götaland och södra Svealand innan det blev blidväder där den 25-26. Antalet solskenstimmar blev också rekordlågt i södra Götaland.

Temperatur och nederbörd

Is och temperatur i havet

Vattenstånd och vågor

Vattenföring, snötillgång och grundvatten

Snöoväder

Kylan i slutet av januari dämpades redan natten till den 1 i söder där mild luft strömmade in åtföljd av snöfall. Längre norrut var det däremot fortsatt kallt med temperaturer ner mot -35° där det var klart nattetid.
 
Längst i norr lindrades dock kylan av moln med snöfall och ett snöområde som kom in över nordöstra Norrland den 2.

Ute på Nordsjön fördjupades ett lågtryck som rörde sig mot Danmark. Tillhörande kraftiga snöoväder kom på eftermiddagen den 2 in över västra Götaland. Då uppmättes lokalt en dygnsnederbörd på drygt 20 mm i Halland och Dalsland varvid snödjupen ökade med ett par decimeter. Den hårda vinden tillsammans med snön vållade störst trafikproblem i Skåne.
 
Då lågtrycket rörde sig upp över Götaland den 3 drabbades även norra Götaland och södra Svealand av stora trafikproblem. Skolor i Värmland fick ställa in undervisningen och flygtrafiken på Skavsta låg nere på grund av igensnöade banor. Rapporter kom också om snötyngda tak som rasat in. Snödjupen ökade på många håll med drygt 1 dm och med som mest 22 cm i Grundforsen i Dalarna.

Den 4 drog snöfallet norrut och avtog liksom vinden alltmer. Södra Norrlands kustland fick dock någon decimeter snö.

Snöfallsområden

Ett nytt snöfallsområde kom in över mellersta Norrland den 5 och vände dagen efter sakta ner över mellersta Sverige. Bakom snöfallet blev det klart på många håll i Norrland och nordvästra Svealand. I Götaland var det uppehåll men dimma förekom den 5.

Ett lågtryck över Nordnorge rörde sig söder­ut och medförde milda västvindar och snöbyar i svenska fjällen den 7 och dagarna efter ihållande snöfall över landets mellersta delar. Den 10-11 passerade ett nytt snöfallsområde över Norrland. I Götaland var det samtidigt ofta molnigt och den 11 även dimma.

Snödjupskarta för 15 februari 2010
Snödjup, 15 februari 2010 Förstora Bild
Snödjupskarta för 28 februari 2010
Snödjup, 28 februari 2010 Förstora Bild

Mer snö

Den 12 kom två nya snöfallsområden in över Sverige. Det ena kom in över Norrland från Norska havet och kom att beröra huvudsakligen Lapplandsfjällen med mild och frisk till hård västlig vind över norra Norrland. Snöfallet övergick i snöbyar den 13-14 och snödjupet i Katterjåkk ökade från 83 cm den 12 till 120 den 15.

Det andra snöområdet kom från kontinenten in över sydöstra Götaland med frisk nordostlig vind. Delar av Öland och Gotland fick ca 1 dm nysnö. Den 13 låg snöområdet även över sydöst­ra Svealand innan det upphörde den 14. I övriga delar av landet var det i huvudsak uppehåll och soligt. Även den 15 fanns klara områden i mellers­ta Sverige.

Svårt snöoväder

I norr blev det allt kallare den 16-18, medan större delen av landet fick mulet och allmänt snöfall. Den 18 kom ett mer omfattande snöfallsområde in över västra Götaland, där snödjupen ökade med någon decimeter. Det rörde sig långsamt åt nordost och låg dagen efter främst över mellersta Sverige.

På eftermiddagen den 19 var det redan dags för nästa snöfallsområde att komma in över Västsverige och förenas med det tidigare snö­fallet till ett förödande oväder helgen den 20-21. Kraftigt snöfall och hård vind förlamade samhället i Götaland och södra Svealand.

Speciellt i den västra delen där dygnsnederbördsmängder på 20-25 mm i smält form uppmättes på många håll morgonen den 20 vilket gav en snödjups­ökning på omkring 2 dm. På kvällen rapporterade också Svenska Högarna en medelvind på 23 m/s och morgonen efter 24 mm smält snö. Även då hade snödjupen ökat med som mest 25 cm i Snavlunda i Närke.

Fastfrusna tåg och snömängderna gjorde att exempelvis flera tåg mellan Stockholm och Göteborg drabbades av upp till 15 timmars försening. Järnvägstrafiken ställdes in helt på många sträckor och den som var i gång blev starkt försenad. Dessa problem höll i sig resten av månaden.

Det blev också allt kallare i Sydsverige. På morgonen den 22 noterades på flera håll den lägsta temperaturen oavsett månad sedan 1987. I Stockholm sjönk temperaturen till -21.0°, vilket är den lägsta februaritemperaturen där sedan 1979. Kylan tillsammans med snön skapade kaos i Stockholms lokaltrafik, där bl a all tunnelbanetrafik ovan jord måste stoppas några dagar.

Kylan i söder dämpades något av ett snöfallsområde som passerade den 23. I norr var det däremot ofta klart och temperaturen sjönk allt mer. Vinterns lägsta temperatur -42.0° noterades därmed i Naimakka i nordligaste Lappland den 24.

Karta med soltimmar under februari 2010
Antal soltimmar i februari 2010 Förstora Bild
Medelmolninghet under februari 2010
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under februari 2010 Förstora Bild

Blidväder i söder

Ett nytt snöfallsområde som nådde Skåne på kvällen den 24 följdes av blidväder då mild fuktig luft täckte hela Götaland den 25 och även sydöstra Svealand den 26-27. Dimma förekom allmänt och även underkyld nederbörd i gränsområdet till kalluften i norr.
 
Ett regnområde kom in över Skåne natten till den 27 och övergick delvis i snö på sin väg norrut. Takras skedde på grund av de stora snömängderna och snöras från tak på grund av blidvädret. Den sista noterades månadens högsta temperatur, +7.3°, i Hörby i Skåne innan det på kvällen var dags för ytterligare ett regnområde att komma in över Skåne.

I norr var det samtidigt fortsatt allmänt snöfall vilket dämpade kylan något.