Februari 2010 - Is och temperatur i havet

Februari inleddes med nyisbildning i Skagerrak, Kattegatt och längs den svenska Bottenhavskusten.

Stor isutbredning

Februari inleddes med nyisbildning i Skagerrak, Kattegatt och längs den svenska Bottenhavskusten. Ett passerande lågtryck kring den 3 rensade dock bort mycket av nyisen och lämnade spridda områden med tjockare drivis.

Isläget förblev sedan relativt oförändrat ett tag, men kring den 8-10 tog nyisbildningen åter fart längs Bottenhavskusten. Samtidigt kom grövre flak drivande från nordost och fyllde på till sjöss i norra Bottenhavet. Kring den 10 noterades även nyisbildning mellan Svenska kusten och Åland samt till sjöss i nordligaste Östersjön.

Under mitten av månaden förblev väderförhållandena gynnsamma för istillväxt, och Bottenhavet fylldes stadigt igen. Den 17 återstod endast ett mindre område med öppet vatten i centrala Bottenhavet, och västerhaven hade åter rejält med is till sjöss.
Därefter följde ett par dagar med passerande fronter och friska ostliga vindar. Åter försvann mycket av isen i västerhavet och vallar skapades

Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 15 februari 2010
Is och ytvattentemperatur i havet 15 februari 2010 Förstora Bild
Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 28 februari 2010
Is och ytvattentemperatur i havet 28 februari 2010 Förstora Bild