Februari 2010 - Temperatur och nederbörd

Även om februari blev kallare än normalt i hela landet, förekom milda perioder i norr i början och mitten av månaden och i söder främst under månadens sista tre dagar. Det ihållande snöandet i södra och mellersta Sverige medförde stora nederbördsöverskott i främst södra Sverige vilka till stor del berodde på snöovädret den 20-21.

Kallast sedan mitten av 1990-talet

Även om februari blev kallare än normalt i hela landet, förekom milda perioder i norr i början och mitten av månaden och i söder främst under månadens sista tre dagar. På flera håll i mellersta Sverige hade det dock fortfarande sista februari inte varit en enda dag med blidväder sedan Lucia.

I norra Sverige blev det den kallaste februari sedan 1994 eller längst i norr 1985 och i södra Sverige sedan 1996. Även 1996 fördes mild luft in över Sydsverige under de sista dagarna i februari och man noterade precis som i år +7° i Skåne.

Karta över medeltemperaturen i februari 2010.
Medeltemperaturen i februari 2010 Förstora Bild
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i februari 2010
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i februari 2010 Förstora Bild

Mycket snö utom i fjällen

Det ihållande snöandet i södra och mellersta Sverige medförde stora nederbördsöverskott i främst södra Sverige vilka till stor del berodde på snöovädret den 20-21. I exempelvis Lysekil i Bohuslän ökade då snödjupet med 3 dm.

Snödjupen blev också ovanligt stora i exempelvis Havraryd som hade 104 cm den 23-25 vilket är nytt rekord för Halland.

Mindre nederbörd än normalt föll i fjällen där snötäckets tjocklek på många håll var under den normala.

Karta över nederbörd i februari 2010
Nederbörd under februari 2010 Förstora Bild
Karta över nederbörd i procent av det normala under februari 2010
Nederbörden i procent av det normala under februari 2010 Förstora Bild