Februari 2010 - Vattenstånd och vågor

Februari var ytterligare en högtrycksdominerad vintermånad med låga vattenstånd och mestadels små variationer.

Vattenstånd under medel

Februari var ytterligare en högtrycksdominerad vintermånad med låga vattenstånd och mestadels små variationer. Enligt mareograferna på östkusten steg vattenytan inte över normalvärdet en enda gång, och längs syd- och västkusten skedde det endast vid ett fåtal tillfällen då högtrycksmönstret bröts av tillfälliga frontpassager.
 
Månadens högsta uppmätta vattenstånd inträffade den 3 i samband med ett lågtryck som kom in från Danmark. Smögen hade då 35 cm över medel medan resten av västkuststationerna låg kring +30 cm.

Månadens lägsta vattenstånd, -68 cm, uppmättes den 21 i Kalix då ihållande nordostvindar under flera dagar fört vatten ut ur Bottniska viken. Även sydkusten hade sitt lägsta vattenstånd den 21 med noteringar kring -50 cm.

Höga vågor

Det högtycksdominerade vädret innebar mestadels svaga eller måttliga vindar och därmed också små eller måttliga våghöjder. På Södra Östersjön uppmättes våghöjd över 3 m endast vid ett tillfälle.

Den högsta signifikanta våghöjden* på 3.9 m uppmättes där i samband med friska sydvästvindar bakom ett passerande lågtryck den 3. Även västkusten hade sina högsta vågor den 3 även om dessa inte var så imponerande; SMHIs vågmodell visade på högsta signifikanta våghöjd 1.3 m vid Läsö.

Resten av månaden låg våghöjderna i de svenska farvattnen generellt under 1 m.