Havsis vintern 2017-2018

Isvintern 2017-2018 inleddes redan i början av november, då den första isen lade sig i inre skyddade vikar i norra Bottenviken. Maxisutbredningen nåddes den 5 mars med nära 175 000 km2. När det skedde var Bottenviken, Norra Kvarken, en stor del av Bottenhavet, Ålands hav, Finska viken, Rigabukten och kusterna i Östersjön islagda. Avslutningen blev den 24 maj, då de sista isrestriktionerna upphörde, efter en snabb avsmältning på slutet. Isvintern får därmed anses som normal både vad gäller längd och maxisutbredning.

Havsis_2018

Avkylningen tog fart i slutet av oktober

Oktobervädret var milt i början och mitten av månaden och avkylningen av havsbassängerna gick långsamt. I slutet av månaden blev det rejält kallare och avkylningen tog fart. I början av november noterades så den första isen i inre skyddade vikar i norra Bottenviken, vilket är cirka 2 veckor tidigare än normalt. Istillväxten skedde sedan i omgångar, men avbröts av lågtryckspassager och blåsigt väder, som bröt upp och tryckte ihop isen i de norra skärgårdarna. I slutet av november bildades nyis även i de yttre skärgårdarna i norra Bottenviken, samt på Ångermanälven.

I december blev vädret fortsatt växlingsrikt, men kortvariga kalla perioder byggde på isen i de norra skärgårdarna och nyis bildades då även till sjöss utanför fastisen. Kring den 10 december blev det åter blåsigt, isen i norr trycktes ihop och en stampisvall bildades vid iskanten från Piteå till Kemi. Vädret fortsatte att variera och isen växte tidvis till. I slutet av december var det 15-30 cm fastis i de norra skärgårdarna och nyis och jämn is i inre vikar ned till mellersta Bottenhavet, samt i västra Mälaren. Is hade även börjat lägga sig i östra Finska viken.

Efter en lågtryckspassage över Bottenviken i början av januari, inleddes en kallare period med nordvästliga vindar och isen växte till längs kusterna i Bottenviken och Norra Kvarken. Ett högtryck förstärktes över mellersta Skandinavien kring den 10 januari och det bildades nyis även i skärgårdarna ned till Ålands hav och i Finska viken. Isen i Mälaren växte också till och blev 5-10 cm tjock i den västra delen.

I mitten av månaden drog ett djupt lågtryck åt nordost på Norska havet och kraftiga sydvindar tryckte ihop isen i Bottenviken. En ny stampisvall bildades från utanför Kalix till Brahestad.

Därefter började kallare luft strömma in över Skandinavien österifrån. Det blev en snabb nyisbildning och istillväxt längs hela finska kusten och i Bottenviken. Norra Kvarken överbryggades med is för första gången denna vinter den 20 januari. I slutet av månaden blev det ytterligare någon period med blåsigt väder som tryckte ihop isen åt nordost, innan kall luft österifrån åter tog över.

Havsis_2018_2

Längre period med kyla i början av februari

Februari månad inleddes med kalla nordostvindar och snabb istillväxt. Hela Bottenviken blev istäckt för första gången denna vinter den 3 februari. I mitten av månaden blev det en period med mildare sydliga vindar som rev upp istäcket och drev det norrut, men därefter tog kylan åter sitt grepp över Skandinavien under resten av månaden. Vi fick en snabb istillväxt, där iskanten avancerade åt sydväst ner över Bottenhavet. I Östersjön bildades is i skärgårdarna ända ner till Blekinge och det bildades även is utmed baltiska kusten.

Kylan och istillväxten fortsatte in i mars och den 5 mars nådde vi så maximal isutbredning denna vinter med nära 175 000 km2. I detta skede var Bottenviken, Norra Kvarken, en stor del av Bottenhavet, Ålands Hav, Finska viken, Rigabukten, Mälaren, samt kusterna i Östersjön täckta med is.

Maximal isutbredning 2018

Därefter började lågtryck och fronter att ta sig in över landet och det blev tidvis mildare och blåsigare väder, men även kortvariga högtrycksryggar som gav lite kyla. Den 17 mars nåddes ett nytt delmaximum i isutbredningen. Vi denna tidpunkt var isen i centrala Bottenviken 30-50 cm tjock och i norra Bottenhavet 15-25 cm.

Följande dagar passerade flera djupa lågtryck åt sydost över landet och kraftiga vindar rev upp och bearbetade isen i Bottenhavet och Finska viken. I södra Sveriges skärgårdar smälte isen alltmer.

Vänern helt täckt av is

I slutet av månaden växte ett högtryck till över landet och det blev kallare. Nyis bildades utmed finska kusten i Bottenhavet och i Rigabukten. Den 28 mars rapporterade ALE att hela Vänern var täckt med is för första gången denna vinter.

Inledningen av april var kall men några dagar in i månaden började fronter och lågtryck att vandra åt nordost över landet. Isavsmältningen tog fart i söder och isen ruttnade i skärgårdarna och i Mälaren. Isen till sjöss i Bottenhavet skingrades alltmer och råkar bildades utmed svenska kusten i Bottenviken.

Den 10 april förstärktes ett högtryck över landet och det blev kallare. Nyis bildades då nattetid över stora områden i Bottenhavet, men den smälte på dagarna med solens hjälp. Från mitten av månaden blev det sen varmare och isavsmältningen tog fart upp till norra Kvarken, medan kalla nätter dämpade avsmältningen i Bottenviken.

Kring valborg och början av maj, blev det åter en kyligare period i norr och ostliga vindar drev isen i Bottenviken mot svenska sidan. Isen i skärgårdarna mjuknade och ruttnade.

Snabb avsmältning av havsisen i maj

Från en vecka in i maj och framåt fick vi en omläggning till riktigt varmt väder med dominerande sydvästliga vindar över landet. Isavsmältningen tog fart och det blev snabbt isfritt upp till Norra kvarken. Även isen i Bottenviken smälte snabbt, men en del grövre vallområden låg kvar och hindrade sjötrafiken in till de norra hamnarna.

Den 24 maj togs de sista isrestriktionerna bort för trafik till Karlsborg. Därmed avslutades issäsongen med en sista iskarta och israpport den 24 maj, vilket är några dagar senare än normalt.

Maximal isutbredning blev 174 500 km2, vilket är att beteckna som en normal isvinter. Isvinterns varaktighet är också nära den normala, eller något över.