Havsis vintern 2013-2014

Vintern 2013-2014 inleddes med en mild och blåsig höst vilket gjorde att issäsongen fick en utdragen start. Vårens snabba ankomst gav dessutom ett tidigt avslut. Den maximala isutbredningen inträffade den 7 februari och var drygt 93 000 km2. Isvintern 2013-2014 blev således mildaste vintern sedan 2007-2008.

Den första isen i Bottenviken inre skärgårdar noterades omkring 18 november, vilket är någon vecka senare än normalt. I början av december täcktes skärgårdarna från Piteå till Uleåborg med fastis. Till sjöss hade isen dock svårare att etablera sig, på grund av värmeöverskott i ytvattnet i kombination med milda sydvästliga vindar.

Intensiv isbildning i januari

I mitten av januari skedde ett väderomslag och kall luft letade sig in över Skandinavien. En period av intensiv isbildning följde. Den 20 var större delen av Bottenviken och norra Kvarken istäckta. Isbildningen avbröts dock av en kraftig sydvästlig kuling som pressade ihop isfältet och skapade kraftiga vallar i nordöstra Bottenviken.

Isutbredningen var som störst i februari

Efter det blåsiga avbrottet kom kylan kortvarigt tillbaka, och i månadsskiftet januari – februari var Bottenviken och norra Kvarken åter till största delen istäckta. Den maximala isutbredningen inträffade den 7 februari med drygt 93 000 km2.

Under mitten av januari började även is bildas längs kusterna i Bottenhavet, östra Mälaren och i Finska viken. I slutet av månaden bildades även nyis i Stockholms och Götalands skärgårdar samt i Vänern. Isläget i dessa områden förblev dock ytterst lindriga under hela vintersäsongen.

Maximal isutbredning 2013/2014

Stampisvallar bildas

Under februari passerade flera djupa lågtryck på Norska havet, och mild luft med syd- och sydvästvindar dominerade i Skandinavien. Isläget stagnerade, med kompakt is i den norra delen av Bottenviken och mest lindriga förhållanden längre söderut. Vinden skapade kraftiga stampisvallar, främst längs isgränsen i Bottenviken men även längs svenska kusten i norra Bottenhavet. I övriga områden började isen smälta.

Isen försvinner

Det milda vädret fortsatte, med endast kortare kalluftsintrång, till slutet av mars då ett omslag skedde och kylan kom tillbaka. Även början av april blev relativt kall, men det var för sent för isen att återhämta sig och snart var varmluften tillbaka. I solens strålar började skärgårdsisen ruttna och spricka upp.

Från mitten av april var det öppet vatten på den svenska sidan av Bottenviken. På den finska sidan hade vinterns sydvästvindar orsakat kraftiga vallområden vars rester låg kvar till andra veckan i maj. Omkring 14 maj var Bottenviken helt isfri, vilket var cirka en vecka tidigare än normalt.