Havsis vintern 2012-2013

Isvintern 2012-2013 innehöll inte några särdeles dramatiska ögonblick, utan kan betecknas som normal. Däremot blev den historisk genom att den maximala isutbredningen nåddes först i slutet av mars, det senaste datum som någonsin noterats.

Isen växer fram till jul, men minskar till nyår

Den 20 november kom de första rapporterna med is i skyddade vikar, vilket är i stort sett normalt. Först någon vecka senare började isen lägga sig på allvar i norra Bottenvikens skärgårdar. Under december månad var istillväxten i Bottenviken ovanligt snabb och i mellandagarna var i stort sett hela Bottenviken liksom norra Kvarken istäckta, jämför närmast med isvintrarna 2010/2011 och 2002/2003.

Dagarna innan nyårsafton rörde sig ett frontsystem åt nordost över Sverige och det blev blåsigt och milt i hela landet. Isen till sjöss drev norrut och slogs sönder. Större delen av Bottenviken blev därmed åter isfri.

Längs Bottenhavets och Östersjöns kuster bildades också en del is i samband med decemberkylan i början på månaden, men den försvann till nyår i samband med övergången till mildare väder.

Istäcket växer åter till, bryts upp och växer på nytt

Efter den blåsiga inledningen återhämtade sig isen. Bottenviken samt norra Kvarken blev åter istäckta i mitten av januari. Ett högtryck gav då intensiv kyla i hela landet med snabb isläggning i Östersjöns skärgårdar och på västkusten. Kring den 25 bildades även så kallad pannkaksis till sjöss i Skagerrak och Kattegatt, men den försvann snabbt. Mycket hårda vindar under månadens sista dagar decimerade även isen i norr och vid månadsskifter januari/februari slut var isläget endast marginellt större än vid nyår.

En vecka in i februari etablerades en högtrycksrygg med kalla nordostliga vindar. Isen växte nu även till i Bottenhavet, den 20 fanns tät eller spridd drivis till havs ned till Härnösand. I centrala Bottenviken låg mycket tät is med vallar, men råkar med nyis löpte längs fastiskanten invid kusten.

Liksom tidigare månadsskifte blåste friska västvindar även i slutet av februari. I Bottenviken drev isen österut och isen till havs i Bottenhavet splittrades upp. I Östersjön skedde inga större förändringar. Närmast kusten och i skärgårdarna låg isen fast, medan det var isfritt till havs. Vänern frös alltmer under februari och blev helt istäckt i början av mars.
 

Isutbredningen var som störst i mars

Några dagar in i mars kom ett snabbt omslag till nordostliga vindar. Betydligt kallare luft bredde ut sig och öppna ytor i Bottenviken, norra Kvarken samt nordligaste Bottenhavet blev snabbt isbelagda.

Det stabila högtrycket och tillhörande kalla nätter medförde att isläggningen fortsatte även efter vårdagjämningen. Vinterns maximala isutbredning inföll därmed rekordsent, den 29 mars då cirka 176 000 km2 av Östersjöns yta var istäckt. Det tidigare rekordet 25 mars från den lindriga isvintern 2008 slogs alltså med fyra dagar men marginalerna var små. Datumet för den maximala isutbredningen kunde lika gärna blivit den 15 mars då nyis tillfälligt bildades i Stockholms ytterskärgårdar i samband med ett tillfälligt kalluftsutbrott över norra Östersjön.

Maxis_vintern_2012_2013
Maximal isutbredning vintern 2012-2013 inträffade 29 mars. Siffrorna anger istjockleken i cm. Förstora Bild

Isen viker sakta undan

En vecka in i april strömmade äntligen mildare luft upp över Skandinavien och isen smälte hastigt i Bottenhavet, norra Kvarken, Vänern och Finska viken. I Bottenviken låg isen ännu tät med grova vallar som tidigare bildats i samband med kraftiga sydvästvindar. Från mitten av april drevs havsisen sakta åt nordost. De första dagarna i maj var Bottenviken isfri upp till linjen Piteå-Karleby. I den nordöstra delen låg ännu upp till 70 cm tjock, sammanpackad is.

Den 9 maj bröts dödläget då mycket varm luft började strömma in österifrån. Liksom den senaste isvintern 2011/2012 släppte isen taget från norra Bottenvikskusten och minskade därefter snabbt i omfattning. Denna vinter låg dock isen kvar drygt en månad senare jämfört med den förra. Vid månadsskiftet återstod endast rester av rutten is kring Rödkallen samt några smältande isbumlingar längre ut till sjöss. Isvintern var därmed slut.