Havsis vintern 2015-2016

Isvintern 2015-2016 inleddes något sent och blev lite kortare än normalt. Även isutbredningen blev mindre än den normala, men kortvarigt nådde den nära normal utbredning i samband med en kall period kring den 23 januari, då större delen av Bottenviken, Norra Kvarken, kusterna längre söderut, samt inre delen av Finska viken blev islagd.

Mild inledning

Hösten var mild och avkylningen i oktober och november gick långsamt. Det typiska höstmönstret med 2-5 grader varmare vatten i de centrala vattenbassängerna jämfört med vid kusten, bestod november ut. Kring den 20-23 november blev det tillfälligt kallare och tunn is lade sig då i de inre vikarna i nordligaste Bottenviken. Havet som helhet var dock fortfarande öppet vid slutet av november.

December månad inleddes med lågtryck som passerade åt nordost över norra Skandinavien. Dessa underhöll milda syd- till sydvästvindar och ingen nämnvärd nyisbildning eller istillväxt skedde fram till Lucia. Vid luciatiden växte en högtrycksrygg till över landet och det blev kallare i norra halvan av landet. Nyis började då att lägga sig i Bottenvikens norra skärgårdar samt i övre Ångermanälven.

Därefter blev det åter milda sydvästvindar som dominerade över landet och det blev ingen nämnvärd istillväxt fram till slutet av december. Under de sista dagarna av december blev det dock kallare igen och i de inre skärgårdarna i norra Bottenviken bildades 5-20 cm tjock fastis. Nyis började även lägga sig närmast kusterna ned till norra Bottenhavet. På Ångermanälven bildades 5-15 cm jämn is.

Tillfällig köldknäpp och tidig maxisutbredning

I början av januari drog ett lågtryck in över Mellansverige och en kall ostlig, senare nordostlig luftström, etablerades över hela Bottniska viken. Istillväxten tog därmed fart, framförallt utmed finska Bottenvikskusten, samt i Vasa skärgård. Isen växte även till längs övriga kuster i Bottniska viken, i östra Finska viken, i delar av Mälaren samt utmed Vänerns kuster. Den 10 januari överbryggades så Norra Kvarken av is för första gången denna vinter. 

I mitten av januari rörde sig ett lågtryck upp över västra Ryssland och en kall nordlig luftström etablerades över Bottniska viken, vilket skapade istillväxt i Bottenviken och längs kusterna i Bottenhavet. Dagarna därefter etablerades ett högtryck över landet och istillväxten tog fart ytterligare längs kusterna i södra Sverige, samt i Finska viken. Den 23 januari, en dag tidigare än förra säsongen, nådde vi så årets maximala isutbredning med 111 000 kvadratkilometer. Fortfarande var dock den centrala delen av Bottenviken öppen.

Maximal isutbredning 2016-01-23

Centrala Bottenviken istäckt

I slutet av januari började lågtryckstrafiken åter att ta fart och isen bröt upp på många håll utmed kusterna i södra Sverige. Det blev i stort sett fri passage genom Norra Kvarken och upp över södra Bottenviken. Även isen i Finska viken trycktes ihop åt nordost. 

Under februari månad varierade vädret en hel del med lågtryckspassager och blåsigare väder, varvat med lite kallare perioder med isläggning. Det var inte förrän kring den 23 februari som kallare luft strömmade ner på allvar över norra Sverige. Det blev en snabb isläggning och för första gången denna vinter blev hela Bottenviken och Norra Kvarken helt täckt med is den 24 februari. Kylan bestod sen in i början av mars och isen fortsatte att växa till. I Bottenviken bildades 10-50 cm tjock is i de centrala delarna. 

I mitten av mars växte ett högtryck till över södra Skandinavien och en mild västlig luftström etablerades över Bottniska viken. Isen i Bottenviken drev österut och en smal råk bildades utmed svenska sidan österut ända förbi Malören. I södra och västra Bottenviken bildades ett stort område med öppet vatten.

Kring den 20 mars inleddes en kyligare period igen och den 23 mars blev i stort sett hela Bottenviken åter täckt med is, den här gången 5-50 cm tjock. I slutet av mars månad började lågtryck att vandra åt nordost igen och isen i Bottenviken trycktes ihop åt nordost. Vid iskanten bildades en stampisvall ungefär längs linjen Norströmsgrund – Ulkokalla.

Slutet på en lindrig isvinter

Under de första veckorna av april låg isen i Bottenviken i stort sett stilla och mörknade, medan skärgårdsisen i södra och mellersta Sverige ruttnade och smälte. Den sista isen i Mälaren försvann likaså. Även i de inre skärgårdarna i Bottenviken ruttnade isarna. Kring den 20 april började isen till sjöss i Bottenviken att driva söderut och samtidigt spricka upp och smälta alltmer. I slutet av månaden fanns bara mindre områden med ruttnande is kvar till sjöss i Bottenviken.

Under inledningen av maj fortsatte avsmältningen av isen i snabb takt i de norra farvattnen och de svenska restriktionerna upphörde den 9 maj och de finska den 11 maj. Därmed avslutades även den dagliga iskarteringen med en sista iskarta den 12 maj, cirka 2 veckor tidigare än normalt.  

Maximal isutbredning blev 111 000 kvadratkilometer, vilket kan betecknas som en lindrig isvinter, men ändå ganska nära gränsen till normal. Detta blev alltså en rejäl höjning från 2014/2015 års maximala isutbredning på 44 000 kvadratkilometer, även om det bara var en kort period som isutbredningen var så stor denna vinter.