Havsis vintern 2016-2017

Isvintern 2016-2017 inleddes i slutet av november och höll på till slutet av maj, vilket är nära normal längd. Isvintern är dock att betrakta som lindrig då den maximala isutbredningen blev 101 000 km2 den 12 februari. När det skedde var Bottenviken, norra Kvarken, norra Bottenhavet, kusterna längre söderut samt östra Finska viken i stort sett islagda, men redan några dagar senare minskade isutbredningen igen.

Avkylningen tog fart i november

Oktobervädret var förhållandevis milt och avkylningen i havsbassängerna gick långsamt. I november tog dock avkylningen fart och för månaden som helhet låg medelvärdet för ytvattentemperaturen nära den normala. Avkylningen av ytvattnet gjorde att den första isen lade sig i inre skyddade vikar längst i norr redan den 7 november, vilket är drygt 2 veckor tidigare än normalt. Den första isen på Ångermanälven rapporterades i början av december.

December månad inleddes med kalla nord- och nordostvindar och isen växte till i Bottenvikens norra skärgårdar. Även längre söderut lade sig nyis i inre skärgårdar ner till norra Bottenhavet, samt i inre Finska viken. Dominerande kalla perioder gav fortsatt istillväxt i mitten av månaden och isen i de norra skärgårdarna blev upp till 30 cm tjock. Även till sjöss längst i norr bildades tät eller mycket tät drivis. I framförallt de finska skärgårdarna ner till södra Bottenhavet bildades tunn jämn is på många håll.

Från den 20 december inleddes en blåsigare och mildare period, med tidvis hårda sydvästvindar och ingen större istillväxt skedde under resten av månaden. Isen i norra Bottenviken pressades åt nordost, där en stampisvall bildades vid iskanten. Isen längs finska kusten höll sig också väl samlad.

I början av januari passerade ett intensivt lågtryck åt sydost över södra Skandinavien och kall luft strömmade in från nordost. Nyisbildningen och istillväxten tog fart och snabbt bildades en zon med tunn is runt kusterna i Bottenviken, utmed finska kusten i Bottenhavet och i Finska viken. Redan den 7 januari började lågtryck ta en nordlig bana igen och mildare och blåsigare väder tog över. Isen pressades mot den finska sidan och isutbredningen minskade åter. En stampisvall bildades vid iskanten i östra Finska viken.

Under resten av månaden dominerade lågtrycksvandringen åt nordost över norra Skandinavien, men med tillfälliga högtrycksryggar som gav kortvarig kyla. Den 16 januari blev norra Kvarken tillfälligt överbryggad med is, för första gången denna vinter.

Längre period med kyla i början av februari

Några dagar in i februari inleddes en lite längre period med kyla över landet. Ett högtryck växte till i norr och lågtrycken tog en sydligare bana över södra Skandinavien. Därmed fick vi en snabb istillväxt och den 12 februari blev hela Bottenviken, norra Kvarken och nordligaste Bottenhavet täckt med tunn is. Även längre söderut längs kusterna bildades nyis eller tunn jämn is på många håll ned till norra Östersjön, samt i östra Finska viken och på Rigabukten. Detta skulle visa sig bli den största isutbredningen denna vinter med 101 000 kvadratkilometer.

Maximal isutbredning 2017-02-12

Som så många gånger tidigare denna vinter så drog mildare sydvästvindar in igen, och från den 13 februari pressades isen åter åt nordost i samtliga vattenbassänger. I en stor del av Bottenviken blev det åter isfritt eller öppet vatten.

Mot slutet av februari fick vi åter en kallare väderlek i norr, med lågtrycksvandring över mellersta och södra Skandinavien. Istillväxten tog åter fart och ett istäcke lade sig snabbt ner till norra Bottenhavet, samt utmed kusten på finska sidan och i inre Finska viken.

Istillväxten fortsatte i början av mars och isen i Bottenviken blev i de centrala delarna upp till 60 cm tjock i mitten av månaden. Isen kröp också vidare ner längs svenska Bottenhavskusten och nådde till i höjd med Sundsvall.

Mildare från mitten av mars

Från mitten av mars började lågtryck och fronter att ta en nordligare bana igen och isen till sjöss bröts upp på många håll och pressades åt nordost. I Bottenviken blev isen sammanpackad i den nordöstra halvan, medan det blev mest öppet vatten i den sydvästra halvan. Vid iskanten, både i Finska viken och i Bottenviken, bildades stampisvallar. Isen i skärgårdarna längre söderut ruttnade och smälte.

Isavsmältningen fortsatte i början av april, men omkring den 11 skedde en omläggning av vädermönstret och kallare luft började åter att strömma ner över Skandinavien. Isen till sjöss i norra Bottenviken drev söderut och bröts isär. I uppkomna råkar bildades då nyis eller tunn jämn is på många håll. Isavsmältningen fortsatte sedan i långsam takt, men i slutet av april fanns fortfarande ett större område med drivis och en del grova flak kvar i centrala Bottenviken.

Kall avslutning

Efter några mildare dagar i början av maj, blev det åter kallare med nordliga vindar över Bottenviken och isavsmältningen gick långsamt. Den 16 maj rapporterades nyis på norra Bottenviken. Från mitten av maj inleddes så en varmare period och avsmältningen av den sista isen tog fart. De svenska isrestriktionerna upphörde att gälla den 28 maj och de finska den 29 maj. Därmed avslutades den dagliga iskarteringen med en sista iskarta den 29 maj, cirka 1 vecka senare än normalt.

Maximal isutbredning blev 101 000 km2, vilket är att beteckna som en lindrig isvinter. Den kyliga inledningen och avslutningen gav dock en nära normal längd på isvintern.