Våren 2017 - Torr och variationsrik vår

Våren inleddes med ostadigt och blåsigt väder. I slutet av mars och början av april rörde sig varm luft för årstiden upp över landet. Redan några dagar in i april stannade vårens framfart upp då det slog om till kallare väder. Detta gav typiskt aprilväder med sol blandat med nederbörd. Det rörde sig dock om små nederbördsmängder och det nederbördsfattiga vädret fortsatte även i maj. I övrigt kantades maj av både kyla och värme, på sina håll även snöfall.

Temperatur – Snabba svängningar med rekordkyla och sommarhetta

Temperaturavvikelse för våren 2017 (mars, april och maj).
Temperaturavvikelse för våren 2017 (mars, april och maj). Förstora Bild

I Götaland, Svealand och längs Norrlandskusten blev våren varmare än normalt. I övriga Norrland höll sig temperaturen strax över det normala, i delar av Lappland strax under det normala.

I exempelvis Hemavan, Ritsem och Arjeplog får man gå tillbaka till 2001 för att hitta en vår som var kallare än årets. I resten av landet räcker det att gå tillbaka till 2013 för att hitta en liknande eller kallare vår.

Nederbörd – Fortsatt mindre nederbörd än normalt på de flesta håll

Nederbördsavvikelse för våren 2017 (mars, april och maj).
Nederbördsavvikelse för våren 2017 (mars, april och maj). Förstora Bild

Det har under en lång tid fallit mindre nederbörd än normalt på många håll i landet. Det nederbördsfattiga vädret har fortsatt under våren i större delen av landet. För att hitta en torrare vår räcker det däremot att gå tillbaka till 2013. I delar av i södra och mellersta Norrland får man däremot gå tillbaka till 1993, lokalt ända till 1976 för att hitta en torrare vår.

Snö – Snöfall ända in i maj

Första halvan av mars låg snön över Norrland samt av och till även över Götaland och Svealand. Under andra halvan av mars drog sig dock snögränsen allt längre norrut.

Snötäcket fortsatte minska i april. Under påskhelgen, 13-17 april, fick delar av Götaland och Svealand ett bakslag när snöfall passerade. Snön smälte dock bort lika snabbt som den lade sig. Den 24-25 passerade ett kraftigt snöfall över Svealand och sydligaste Norrland.

När april övergick i maj var det främst fjällen och norra Norrland som hade ett snötäcke. Snön fortsatte falla och den 2 maj uppmättes vårens och säsongens största snödjup till 205 cm i Katterjåkk i Lapplandsfjällen. Det är väldigt ovanligt att säsongens största snödjup uppmäts så sent på säsongen. Senast vi fick säsongens största snödjup i maj var snösäsongen 1977/78 då Katterjåkk den 5 maj hade 158 cm. Årets värde på 205 cm är även det sjätte största snödjupet som observerats under en majmånad. Rekord för maj är 223 cm i Riksgränsen 6 maj 1929.

Natten till den 9 maj passerade snöfall över bland annat Öland och på morgonen den 9 uppmättes så mycket som 5 cm i Segerstad. Det är väldigt ovanligt med så stora snöfall så sent på säsongen på Öland.

Mars – Blåst och snö

Stora delar av mars var ostadig med flera områden med regn och snö som passerade över landet. Den 5 gav ett nederbördsområde stora snömängder i delar av Götaland. När snödjupsmätningarna utfördes på morgonen dagen efter hade snödjupet i exempelvis Mönsterås i östra Småland ökat med 21 cm. Den 5 sträckte sig samtidigt högtryck in norrifrån. Detta gav månadens lägsta temperatur med -33,3° i Gielas i södra Lapplandsfjällen.

Periodvis var det även riktigt blåsigt, framförallt i Lapplandsfjällen. Blåsigast var det den 26-27. Vid Tarfala uppmättes byvindar på 50 m/s den 26. Det blåsiga vädret sträckte sig även öster om fjällen och ett tåg fastnade i snön nära Riksgränsen.

Samtidigt den 26-27 strömmade mycket mild luft in över landet. I södra Sverige slog fem stationer med långa mätserier sina marsrekord för maxtemperatur. En av dessa var Uppsala den 26 med 20,2°. Här har man mätt maxtemperaturen regelbundet sedan 1839.

April – Aprilväder och vintern som inte ville ta slut

Värmen i slutet av mars fortsatte in i april. Varmaste dagen blev den 1 när Kalmar flygplats observerade 19,1°. Från den 11 blev det kallare i hela landet. Natten mellan den 14 och 15 fick Örebro sin kallaste aprilnatt sedan 1944 med -12,9°.  Påskhelgen, 13-17, blev kylig med snöfall ända ner i sydligaste Götaland.

Dagarna som följde bjöd på typiskt aprilväder med sol blandat med regn, snö och snöhagel. Den 24 blev det återigen ett bakslag på många håll när ett kraftigt nederbördsområde passerade. I Svealand och södra Norrland kom det på flera håll stora snömängder. På morgonen den 25 hade det i Bollnäs i Hälsingland kommit 26 cm.

De för årstiden låga temperaturerna höll i sig månaden ut. Valborg blev därför rätt kylig i hela landet, även om det blev en del sol på sina håll.

Maj – Snabba svängningar med rekordkyla och sommarvärme

En vecka in i maj strömmade riktigt kall luft ner över landet. Den 9-11 fick flera orter med långa mätserier i södra Sverige de kallaste nätterna på flera decennier. Vid Visby flygplats sattes nytt köldrekord för maj den 11 när temperaturen gick ner till -7,8°. I Visby har man mätt temperaturer sedan 1859 med regelbundna mätningar av mintemperatur sedan 1879.

Sista helgen i maj rörde sig högsommarvarm luft upp över landet. Den 28 gav detta vårens högsta temperatur med 30,1° i Oskarshamn. Samtidigt fick Gladhammar/Västervik 29,5° vilket där är den högsta majtemperaturen sedan 1880. Värmen nådde dock inte hela vägen upp över landet. Längst i norr fanns för årstiden kall luft samtidigt som ett nederbördsområde passerade. Detta gav snö på många håll i norra Norrland. I Kvikkjokk-Årrenjarka gick man från barmark till 10 cm snö den 28.