Våren 2012 - Inledningsvis mycket varm vår

Mars, som på flera platser i mellersta Sverige var rekordvarm, var den främsta orsaken till att våren blev varmare än normalt i hela Sverige. Nederbördsmängderna var större än de normala för våren i norra Sverige medan det var torrt i främst södra och östra Götaland.

Mycket varm och solig marsmånad

Mars började med några få dagar med för årstiden höga temperaturer. En ny varm period inleddes den 21 och en rad nya rekord noterades. Den 27 satte sju stationer i Götaland och Svealand med mer än 100-åriga mätserier nya värmerekord för mars månad. Det blev även nytt rekord för hela Svealand då 21,3° uppmättes i Säffle. Under månadens sista dagar sjönk temperaturen till mer normala nivåer. Som helhet blev månaden varmare eller mycket varmare än normalt i hela landet. På flera platser i mellersta Sverige blev det den varmaste mars som någonsin noterats.

I stora delar av landet var månaden även torr och solig, i Växjö och på Visby till och med rekordsolig. Månadsnederbörden i fjällkedjan från Jämtland och norrut var däremot stor med upp till omkring fyra gånger den normala mängden.

Det var tidvis blåsigt och i mitten av mars uppmättes orkanvindar. På stationen i Stekenjokk i södra Lapplandsfjällen uppmättes den 16 som mest 37 m/s i medelvind. På Hoburgen ökade vinden mycket snabbt den 19 och nådde under en kort period 34 m/s.

Läs mer om marsvädret

Nederbördsrik och inledningsvis kall april

Utbrottet av kalluft i slutet av mars kom att dominera vädret även i inledningen av april. Natten till den 3 rapporterade flera stationer i både söder och norr de lägsta apriltemperaturerna på omkring ett halvsekel. På valborgsmässoafton nådde temperaturen upp över 20° i södra Götaland för första gången under månaden. Medeltemperaturen för april var normal eller lite under den normala i en stor del av Sverige. På många håll i landet blev april till och med lite kallare än mars.

En stor del av landet fick mer nederbörd än normalt och lokalt vid Ångermanlandskusten föll mer än tre gånger den normala aprilmängden.

Läs mer om aprilvädret

Omväxlande maj med högsommartemperaturer

Den varma avslutningen i södra Sverige i slutet av april fortsatte tre dagar in i maj, därefter följde en period av ostadigt och kyligare väder. Efter den 20 följde flera dagar med högsommartemperaturer och några stationer slog sitt majrekord. Den 25 blev månadens varmaste dag i stort sett i hela landet och i Arvika samt Falun noterades 29,8°, den högsta majtemperaturen i Sverige sedan år 2000. Kalla vindar från norr gjorde att vädret slog om igen den 28. Månaden blev i genomsnitt varmare än normal främst i söder, medan det var kyligare i fjällen och inre Norrland.

Nederbördsmässigt upplevde de centrala delarna av Norrlands fjälltrakter och anslutande inland samt södra och östra Götaland en betydligt torrare majmånad än normalt.

Läs mer om majvädret

Varm inledning gav en i genomsnitt varm vår

Karta över medeltemperaturens avvikelse från det normala under våren 2012
Medeltemperaturens avvikelse från den normala, våren 2012. Förstora Bild

Våren blev varmare än normalt i hela Sverige mycket tack vare marsmånaden, som var en av de tre varmaste marsmånaderna som någonsin uppmätts. Vårens värmeöverskott var störst i mellersta Sverige och längs delar av Norrlandskusten där alla tre månaderna var varmare än det normala. Minst var temperaturöverskottet i fjälltrakterna där både april och maj var kyligare än det normala.

Våren var inte rekordvarm utan i allmänhet var både vårarna 2007 och 2011 varmare.

Mest nederbörd i norr och torrt i söder

Karta över nederbörd i procent av det normala under våren 2012
Nederbörden i procent av det normala under våren 2012. Förstora Bild

Fjällen och nordöstra Norrland fick överlag mer nederbörd än normalt, på en del platser omkring dubbelt så mycket. I de delar av Norrlandsfjällen som i fjol hade rekordstor vårnederbörd föll dock inte lika stora mängder i år. För Storlien-Storvallen i Jämtlandsfjällen blev det den sjunde våtaste våren sedan 1900. 

I de östra delarna av norra Norrland var det däremot blötare än den i de områdena ganska torra våren 2011. Karungi norr om Haparanda uppmätte sin största vårnederbörd sedan 1989 samtidigt som Kasa och Skagsudde vid Ångermanlandskusten noterade sina största mängder sedan 1995.

Det var torrare än normalt i södra och östra Götaland, delar av Svealand och sydöstra Norrland samt en del områden öster om fjällkedjan. I exempelvis Växjö var det den torraste våren sedan 1991.

Tidig start på snösmältningen i Norrland

Vid början av mars fanns ett snötäcke från mellersta Svealand och norrut samt i delar av östra Svealand. Det varma vädret medförde att snötäcket snabbt drog sig tillbaka och i stora delar av Norrland kom snösmältningen igång i slutet av mars, vilket är ovanligt tidigt.

När kyligare luft sedan svepte in norrifrån i slutet av mars samt början av april så skedde inga större förändringar i snötäckets utbredning och i delar av fjällen samt norra Norrland byggdes snötäcket på. I slutet av april smälte mycket av snön i nordöstra Norrland.

Snösmältningen fortsatte i maj och i slutet av månaden fanns snötäcke endast kvar i norra Norrlands fjälltrakter, vilket är normalt.

Snödjupskarta för 15 mars 2012.
Snödjupet den 15 mars 2012. Förstora Bild
Snödjupskarta för 31 maj 2012.
Snödjupet den 31 maj 2012. Förstora Bild

Gradvis isavsmältning

Sydvästvindar och tilltagande vårvärme under mars ledde till att den svenska kusten var isfri upp till Sundsvall i slutet av månaden. Det kyligare vädret som sedan dominerade i början av april gjorde att isutbredningen i stort sett var oförändrad under den perioden. Mot slutet av månaden började ytvattentemperaturerna att stiga och den halvmeter tjocka isen som låg kvar längs norra Bottenvikskusten i början av maj smälte snabbt bort. De sista isresterna försvann den 17 maj och isvintern var då över, ungefär vid samma tid som på våren 2011.

Den varma luften från sydost som tog sig upp över landet i slutet av maj gjorde att ytvattentemperaturerna tog ett skutt uppåt och den 25 fick Väderöarna en ny rekordnotering på 17,5°.

Karta över ytvattentemperatur i havet 15 mars 2012
Isutbredningen den 15 mars 2012. Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 15 maj 2012
Isutbredningen den 15 maj 2012. Förstora Bild