Sommaren 2012 - Varmluften undvek Sverige med kuslig precision

För de flesta semesterfirare var sommaren 2012 nog en besvikelse. Det var ingen längre högtrycksperiod under hela sommaren, så dagar med klarblå himmel och högsommartemperaturer var en bristvara. Annars fanns den riktiga varmluften granngårds. Nere på kontinenten var det under framför allt augusti rekordhöga temperaturer.

Sval och regnig junimånad

Juni var den kyligaste och förhållandevis regnigaste av de tre sommarmånaderna. För landet som helhet var det den kyligaste junimånaden sedan 1991. I bland annat Stockholm, Västerås och Skara fick man den regnigaste juni på mer än 150 år.

Framför allt inledningen bjöd på prövningar för sol- och värmedyrkarna. Den 1 juni sjönk temperaturen till -6,3° i Börtnan i Jämtland, vilket är den lägsta junitemperaturen i Sverige sedan 1991 (högfjällsstationer undantagna).

Följande dag, lördagen den 2, så gick Stockholm maraton av stapeln i en temperatur som inte varit så låg i huvudstaden en junidag sedan 1928.

Under fortsättningen av juni avlöste regnområdena varandra med bara kortare avbrott med stabilare väder. En sådan lite stabilare period inföll passande nog under midsommarhelgen.

Läs mer om junivädret
December 2010 - En mycket kall december

Regnandet fortsatte i juli

Det ostadiga vädret fortsatte i juli. Det var inte fråga om några rekordstora regnmängder, men eftersom även juni bjudit på regn i överflöd, så upplevdes det nog av många semesterfirare som att regnandet aldrig ville upphöra.

De kraftigaste regnen inträffade under veckoslutet den 7-8 juli. Östra Småland och Dalarna var de områden som drabbades hårdast. Där förekom regnmängder över 100 mm på ett dygn. Stationen Hinshult i Småland fick hela 163 mm den 7, vilket är den femte största dygnsmängd som rapporterats från en officiell svensk väderstation.

I slutet av månaden inträffade ett par intressanta lokala sommaroväder. På kvällen den 28 passerade en tromb över eller i närheten av vår automatstation i Hällum i Västergötland. Där registrerades då vindbyar upp till 35 m/s, det vill säga orkanbyar.

Den sista dagen i månaden förekom hagel stora som pingisbollar i Sollefteåtrakten.

Läs mer om julivädret

Juli 2011 – Varm månad med en del häftiga åskskurar

Ostadigt även i augusti men längst i söder några heta dagar

Augusti bjöd på varierande väder med ganska små regnmängder på en del håll, men fortsatt regnande på andra ställen.

I främst södra Götaland fick man tidvis in riktigt varm luft nerifrån kontinenten. Lund rapporterade landets högsta temperatur denna sommar med 32,1° den 20.

I slutet av månaden var det några riktigt kraftiga regnområden som drog upp över landet. Källsjö i Halland fick 107 mm under sju timmar på morgonen och förmiddagen den 26. Senare samma dygn föll över 70 mm på en del håll i Ångermanland.

Läs mer om augustivädret

Lite kyligare sommar än vi vant oss vid på senare år

Karta över medeltemperaturens avvikelse från det normala under sommaren 2012
Medeltemperaturens avvikelse från den normala, sommaren 2012. Förstora Bild

I större delen av landet var sommaren 2012 kyligare än normalt.

På sina håll i Lappland får man gå tillbaka till mitten av 1990-talet för att finna en kyligare sommar. Annars var det i allmänhet lite kyligare sommaren 2000.

I sydligaste Götaland behöver man bara gå tillbaka till 2004 för att finna en sommar med lägre medeltemperatur och vid delar av Norrlandskusten räcker det att gå tillbaka till 2008.

Antal högsommardagar

Karta över högsommardagar sommaren 2012
Högsommardagar, sommaren 2012. Förstora Bild

Medeltemperaturen är inte alltid det bästa måttet på hur en sommar har upplevts. Ett annat mått som kan vara bra att jämföra med är antalet högsommardagar, det vill säga då dygnets maximitemperatur är 25,0° eller högre.

Längst i söder, där man var närmast varmluften över kontinenten, kom man på en del håll upp i drygt tio högsommardagar. Annars var det i stora delar av landet endast 1-5 högsommardagar.

I nordvästra Svealand och inre Norrland var högsommarvärme en verklig bristvara utan en enda 25°-dag på många platser.

Som jämförelse kan man ta någon av de verkliga "kanonsomrarna". Exempelvis sommaren 2002, då södra och mellersta Sverige i allmänhet hade 20-40 högsommardagar.

Delvis rekordregnig sommar i Svealand

Karta över nederbörd i procent av det normala under sommaren 2012
Nederbörden i procent av det normala under sommaren 2012. Förstora Bild

Som vanligt under sommaren så föll nederbörden ganska ojämnt. De flesta platser fick mer nederbörd än normalt och lokalt fick man mer än dubbla normalmängden.

Det fanns även områden som fick mindre regn än normalt. Till exempel på sina håll i södra Götaland och Norrlandsfjällen.

När det gäller rekord så kan några stationer i Svealand uppvisa sådana, exempelvis:

  • Västerås fick 357 mm. Tidigare rekord 328 mm 1903. Mätningar sedan 1860.
  • Örskär i Uppland fick 296 mm. Tidigare rekord 283 mm 1898. Mätningar sedan 1881.
  • Gustavsfors i Värmland fick 398 mm. Tidigare rekord 380 mm 1951. Mätningar sedan 1917.
  • Stockholm hade sin regnigaste sommar sedan 1960.
  • Landsort hade sin regnigaste sommar sedan 1960.

Allra mest nederbörd under sommaren 2012 fick Mariestad i Västergötland med 482 mm.

Den minsta sommarnederbörden, 114 mm, rapporterades från Norra Möckleby på Öland samt från automatstationen på Holmön i Västerbotten.

Den största dygnsmängden var 163,0 mm i Hinshult i Småland den 7 juli.

Solskenstid

Karta med soltimmar under juni 2012.
Antal soltimmar i juni 2012. Förstora Bild
Karta med soltimmar under juli 2012.
Antal soltimmar i juli 2012. Förstora Bild
Karta med soltimmar under augusti 2012.
Antal soltimmar i augusti 2012. Förstora Bild
Soltimmar under sommaren 2012 jämfört med normalt
Antal soltimmar under sommaren 2012 jämfört med det normala. Normalvärden saknas för några stationer med kort mätserie. Förstora Bild

Solskenstid

Praktiskt taget alla stationer fick färre soltimmar än normalt sommaren 2012. Det enda undantaget var Visby, där man med knapp marginal nådde över normalvärdet.
I Borlänge nådde man däremot bara nätt och jämnt över halva det normala antalet soltimmar.

När det gäller enskilda månader så blev det i juni nytt bottenrekord i Luleå. I övrigt slogs inga rekord vad gäller antalet soltimmar.

Vinnare av sommarens så kallade "solliga" blev Svenska Högarna med 851 timmar.

I Tarfala och Storlien kom man däremot endast upp i lite drygt 400 timmar med sol.

Åska

Juni 2012 - Antal blixtar
Antal blixtar i juni 2012. Förstora Bild
Juli 2012 - Antal blixtar
Antal blixtar i juli 2012. Förstora Bild
Augusti 2012 - Antal blixtar
Antal blixtar i augusti 2012. Förstora Bild

Åtta dygn under sommaren var helt utan åska i Sverige. För den åskrädde var den 11-14 augusti den lugnaste perioden, då högtrycksdominerat väder medförde att det inte bildades åska någonstans i landet.

Flest blixturladdningar registrerades den 6 juli. Både längs en kallfront över norra Sverige och ett annat frontsystem över södra Sverige förekom då talrika åskväder, vilket tillsammans resulterade i 12 224 blixtregistreringar över svenskt område.

Totalt under sommaren registrerades 107 217 blixturladdningar över Sverige. Det är avsevärt mindre än under sommaren 2011, då rekordvärdet 301 383 noterades.

Algblomningen

Ytansamlingar av cyanobakterier i Östersjön observerades under sex veckors tid från den 8 juli till den 20 augusti.

Eftersom det inte var några längre perioder med varmt och vindsvagt väder, så blev det dock inte så omfattande ytansamlingar av cyanobakterier.