Året 2020 - Rekordvarmt år

Årsmedeltemperaturen för Sverige har under 2020 varit den högsta som uppmätts sedan rikstäckande observationer inleddes omkring år 1860. På de flesta håll kom mer nederbörd än normalt. I synnerhet i nordöstra Norrland har det varit mycket nederbördsrikt. Trots nederbördsmängderna så var solskenstiden över den normala vid samtliga stationer.

Temperatur - Rekordhög Sverigemedeltemperatur

Sverigemedeltemperaturen blev under 2020 drygt en halv grad högre än under det tidigare varmaste året 2014. När det gäller enskilda platser så var det rekord för de allra flesta stationer. Det gäller även för Stockholm, Uppsala och Lund med mätningar sedan mitten av 1700-talet.

I främst fjällen och längst i norr fanns vissa undantag. I exempelvis Gäddede, Karesuando och Riksgränsen/Katterjåkk överlevde rekord som stått sig ända sedan år 1938.

Av årets månader var det bara maj och juli som kan beskrivas som kyligare än normalt (referensperiod 1961-1990). Extremt varmt var det i bland annat januari, juni och november.

Årets högsta temperatur blev 34,0° vid Skellefteå flygplats den 25 juni. Kallast var det i Nikkaluokta i norra Lapplandsfjällen med -36,4° den 20 februari.

Karta över medeltemperaturens avvikelse från det normala för året 2020.
Medeltemperaturens avvikelse från den normala, året 2020 (normalperiod 1961-1990). Förstora Bild
Karta över medeltemperaturen för året 2020.
Medeltemperaturen för året 2020. Förstora Bild
Medeltemperaturer under året i Sverige och globalt
Stapeldiagrammet visar avvikelsen från ett referensvärde 1860-1900 för årsmedeltemperaturen i Sverige (baserat på 35 stationer med mycket långa mätserier). Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tio-åriga medelvärden. Linjen med prickar visar motsvarande utjämnade förlopp för den globala årsmedeltemperaturen (data från CRU). Förstora Bild

Sverigemedeltemperaturen för år 2020 blev 7,60°. Det kan jämföras med det tidigare varmaste året 2014 som hade en Sverigemedeltemperatur på 6,91°.

Nederbörd - Mycket nederbördsrikt i nordost

På de flesta håll i Sverige föll mer nederbörd än normalt under år 2020. Störst avvikelse från det normala var det i nordöstra Norrland. I Haparanda överträffade både den manuella och den automatiska stationen Haparandas tidigare nederbördsrekord som stått sig sedan år 1935.

I Skåne och upp längs Östersjölandskapen var det i allmänhet torrare än normalt, men inga bottenrekord.

Den största årsnederbörden med 1529,9 mm uppvisade Källsjö i Halland. Den största mängden under ett enskilt dygn var 107,7 mm i Hid i Västergötland den 21 juni.

Karta över nederbördsumma i mm 2020.
Nederbördsumma året 2020. Förstora Bild
Karta över nederbörd i procent av det normala under året 2020.
Nederbörden i procent av det normala under året 2020 (normalperiod 1961-1990). Förstora Bild

 

Skralt med snö i söder

Det övervägande milda vädret gjorde att det i allmänhet var snöfattigt i de södra landskapen. I norr var det under årets första månader desto bättre snötillgång. Det gäller inte minst i Lapplandsfjällen, där Katterjåkk hade hela 229 cm i snödjup den 31 mars och 1 april. Så sent som den 15 maj hade man 218 cm där.

Vind - Blåsigt men inga allvarligare stormar

Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under året 2020.
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under året 2020. Förstora Bild

År 2020 var ett ganska blåsigt år. Det gäller inte minst under de milda månaderna under vinterhalvåret.

Någon riktigt allvarlig storm var det dock inte fråga om. I alla fall inte vid kuststationer där den högsta medelvinden blev 29,1 m/s och högsta byvinden 37,8 m/s vid Hanö i Blekinge i samband med stormen Laura den 12 mars.

Solskenstiden

Vid samtliga stationer var det mer solskenstid än normalt (referensperiod 1961-1990). Allra flest soltimmar redovisade Svenska Högarna med 2372 stycken.

För stationer med längre mätserier var det inte frågan om några rekord. Men Nordkoster (mätstart 2006) slog sitt tidigare rekord från det i övrigt rekordsoliga 2018.

Karta med soltimmar året 2020.
Antal soltimmar året 2020. Förstora Bild

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vintern 2020 - Ovanligt rekordrik vinter

Vintern 2019/2020 var mild under alla tre vintermånaderna och i januari slogs många temperaturrekord. Årstiden som helhet blev rekordmild i södra Sverige och även på flera håll i Norrland blev det rekord. På grund av mildluften som dominerade var det ovanligt snöfattigt i södra Sverige och våren kom tidigt till Götaland, södra Svealand och några kuststationer i Norrland. Vintern blev nederbördsrik på flera håll och i bland annat Borås och Växjö blev den rekordblöt.

Våren 2020 - Allmänt varmare och lite torrare än normalt

Efter en mild mars- och aprilmånad följde en i huvudsak kylig maj. Sammantaget blev det dock en vår som i allmänhet var varmare än normalt. Lokalt i de västra fjällen förekom marginella temperaturunderskott. Nederbördsmässigt blev det torrare än normalt på många håll i landet, särskilt i Skåne. I fjällen var det dock en blöt vår. Där noterades även extremt stora snödjup under maj månad. Sommaren dröjde med att göra sitt intåg i landet men i slutet av maj kom den så med besked.

Sommaren 2020 - Varm eller mycket varm i hela landet

Årets sommar bjöd på temperaturöverskott i hela landet. Efter en delvis rekordvarm juni följde en i allmänhet kylig eller mycket kylig juli innan värmen återkom med besked i början av augusti. Den torra augustimånaden medförde att det till slut bara var nordöstra Norrland som fick en mycket blöt sommar. Juli bjöd på blåsigt väder. Den 16 augusti noterade Tarfala i Lapplandsfjällen nytt svenskt byvindsrekord för augusti.

Hösten 2020 – Ännu en varm höst i söder

Hela landet fick en mild eller mycket mild höst. I södra Sverige har man nu haft en mild höst under de senaste 10 åren. I nordöstra Norrland blev det även en mycket nederbördsrik höst med mer än dubbla normalmängden på sina håll. Däremot var det torrare än normalt i östra Götaland och ostligaste Svealand. Höstens mest uppseendeväckande händelse var de många nya novemberrekord som sattes den 2, 3 och den 6 november. För några stationer inträffade det märkliga att maximitemperaturen i november blev högre än i oktober. Därtill blev det ett nytt svenskt novemberrekord för högsta månadsmedeltemperatur samt tangerat svenskt novemberrekord av maximitemperaturen.