Hösten 2020 – Ännu en varm höst i söder

Hela landet fick en mild eller mycket mild höst. I södra Sverige har man nu haft en mild höst under de senaste 10 åren. I nordöstra Norrland blev det även en mycket nederbördsrik höst med mer än dubbla normalmängden lokalt. Däremot var det torrare än normalt i östra Götaland och ostligaste Svealand. Höstens mest uppseendeväckande händelse var de många nya novemberrekord som sattes den 2, 3 och den 6 november. För några stationer inträffade det märkliga att maximitemperaturen i november blev högre än i oktober. Därtill blev det ett nytt svenskt novemberrekord för högsta månadsmedeltemperatur samt tangerat svenskt novemberrekord av maximitemperaturen. 

Temperatur - Mild höst i hela landet

Medeltemperaturens avvikelse från den normala, hösten 2020 (normalperiod 1961-1990).
Medeltemperaturens avvikelse från den normala, hösten 2020 (normalperiod 1961-1990). Förstora Bild

Hela Sverige fick temperaturöverskott på 2-4 grader. De största avvikelserna återfanns i landets östra delar medan de minsta var lokaliserade till södra fjällkedjan och västkusten. Lokalt i främst Svealand blev hösten rekordmild. Detta gäller för Gävle (startår 1858), Falun (startår 1860), Uppsala (kontinuerliga mätningar från 1773), Örebro (startår 1858), Västerås (startår 1859) och Södertälje (startår 1909). Hoburg på Gotland (startår 1879) tangerade sitt rekord från 2006.

Höstens högsta temperatur blev 27,7° i Lund den 15 september vilket är den varmaste septemberdagen där sedan 2 september 1886 då det var 29,0°.

Mycket milt väder i november gjorde att de riktigt låga temperaturerna uteblev. Den lägsta temperaturen blev därför blygsamma -24,0° uppmätt i Naimakka redan den 31 oktober.

För några stationer inträffade det märkliga att maximitemperaturen i november blev högre än i oktober. Sedan 1920 har detta bara inträffat tre gånger (1949, 1936 och 1932).

Medeltemperaturer under hösten i Sverige och globalt
Stapeldiagrammet visar avvikelsen från ett referensvärde 1860-1900 för Sverigemedeltemperaturen under hösten (baserat på 35 stationer med mycket långa mätserier). Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tio-åriga medelvärden. Linjen med prickar visar motsvarande utjämnade förlopp för den globala medeltemperaturen under hösten (data från CRU). Förstora Bild

För Sverige som helhet blev det en av de varmaste höstarna som observerats under de senaste 160 åren. Höstarna 2006 och 2000 var i stort sett lika varma. Därtill har vi nu haft tio varma eller mycket varma höstar i rad vilket får ses som anmärkningsvärt.

Nederbörd - Mycket blöt höst i nordost

Nederbörden i procent av den normala, hösten 2020 (normalperiod 1961-1990).
Nederbörden i procent av den normala under hösten 2020 (normalperiod 1961-1990). Förstora Bild

I nordöstra Norrland blev det en mycket nederbördsrik höst. Lokalt föll mer än dubbelt så mycket som normalt. Detta överskott grundlades huvudsakligen under oktober som här var mycket blöt liksom i delar av Svealand.

För den kopplade mätserien Holmön/Holmögadd (startår 1879) i Västerbotten blev det en rekordblöt höst. Det gamla rekordet där var från 1935.

I Haparanda (startår 1859) i Norrbotten blev det den tredje blötaste hösten som observerats efter 1899 och 1935.

Även i Örnsköldsvik (startår 1941) i Ångermanland var det den tredje nederbördsrikaste hösten efter 2006 och 2000. 

Den största dygnsmängd som föll under hösten blev 64,0 mm uppmätt i Stordalen-Midlanda i Medelpad den 27 september. 

I de kustnära delarna av Östersjölandskapen blev det på många håll en torr höst med mindre än 75% av normal nederbörd. Där behöver vi dock i allmänhet bara gå tillbaka till 2018 för att finna en torrare höst.

Vind

Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under hösten 2020.
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under hösten 2020. Förstora Bild

Någon utpräglad höststorm förekom inte i år. Däremot observerades några tillfällen med storm i medelvind men då enbart vid någon enstaka station. 

Tre tillfällen finnes. Först den 17 september, därefter den 2 och den 18 november. Vid det sistnämnda tillfället blåste det som mest 25,7 m/s i medelvind ute vid Väderöarna i Bohuslän. Vid de två förstnämnda blåste det istället som högst 24,7 m/s. Först vid Söderarm i Uppland och därefter Järnäsklubb i Ångermanland.

Vid stormtillfället den 17 september blåste det ännu mer vid den finska kusten. Där namngavs lågtrycket ifråga till Aila.

I fjällvärlden uppmättes den högsta byvinden till 49,6 m/s i Tarfala i Lapplandsfjällen den 22 september. Detta var kopplat till ett lågtryck som passerade norr om Skandinavien. Värdet är inte långt från den högsta uppmätta byvinden i september på 52,5 m/s i Tarfala.

Snödjup - Trevande snötäcke

Snödjup den 15 november 2020.
Snödjup den 15 november 2020. Förstora Bild

Det första snödjupet (1 cm) uppmättes den 24 september i Storlien-Storvallen i Jämtlandsfjällen.  

Först den 17-18 oktober etablerades ett mer varaktigt snötäcke i norr. Detta var i samband med ett intensivt lågtryck som på sina håll i nordöstra Norrland gav stora mängder nederbörd. Större delen av Norrland snötäcktes då och Koler i Norrbotten uppmätte 31 cm den 22 oktober. Milt väder från slutet av oktober och första halvan av november tärde hårt på snötäcket och den 18 november var det av våra mätstationer bara Katterjåkk som hade ett mätbart snödjup. Ett intensivt lågtryck den 19 november följt av lite kallare väder gjorde dock att större delen av Norrland snötäcktes. I samband med detta ökade snödjupet på i Jämtlandsfjällen. Storlien-Storvallen uppmätte 40 cm på morgonen den 24 november. 

Soltimmar 

Solskenstiden i september var på många håll i landet omkring den normala. I sydöstra Götaland och Skåne fick man däremot mer sol än normalt. Oktober bjöd i allmänhet på mindre sol än normalt, framför allt i nordöstra Norrland. November bjöd i allmänhet på mindre sol än normalt i södra Sverige och mer sol än normalt i norra delen av landet. I Luleå (startår 1957) var man inte bara landets soligaste plats utan hade även en av sina allra soligaste novembermånader och var endast tre soltimmar ifrån novemberrekordet från 1995. I både Luleå och Umeå slumpade det sig som så att november bjöd på mer sol än oktober.

Sammantaget blev årets höst relativt normalsolig i hela landet. Minst sol i förhållande till normalen hade Borlänge i Dalarna (-30 soltimmar) medan Falsterbo i Skåne hade störst positiv avvikelse (+51 soltimmar). För hösten som helhet var Hoburg på Gotland soligast med 375 soltimmar följt av Falsterbo i Skåne med 365 soltimmar.

September - Varm och torr i södra Sverige

Hela Sverige erfor en varm första höstmånad. I mitten av månaden nåddes södra Sverige av mycket varm luft och det blev några dagar med högsommarvärme. Då uppmättes månadens, och även höstens, högsta temperatur med 27,7° i Lund i Skåne. I södra Sverige var den 14-16 allmänt månadens varmaste dag. I norr var det istället den 1-3 som i huvudsak utmärkte sig som månadens varmaste dagar. Månadens lägsta temperatur på -9,0° uppmättes den 27 i Latnivaara i Lappland. Samtidigt var det för årstiden mycket varmt längst i söder. Helsingborg i Skåne hade 24,7°. I gränsen mellan den varma luften i söder och kallare i norr föll mycket nederbörd. Stordalen-Midlanda i Medelpad uppmätte denna dag 64,0 mm

Oktober - Mycket blöt i nordöstra Norrland

Praktiskt taget hela Sverige hade en mildare oktober än normalt. Undantaget var Nikkaluokta i Lapplandsfjällen där månadsmedeltemperaturen blev exakt den normala. Inledningen av månaden var mycket mild längst i norr och Naimakka (startår 1944) uppmätte då sin högsta oktobertemperatur. Vid grannstationen Karesuando (startår 1879) några mil åt sydost var det den näst mildaste oktoberdagen som observerats. Endast den 2 oktober 1938 har en högre temperatur uppmätts där.  

Bortsett från fjällkedjan blev det en nederbördsrik månad. Detta gäller särskilt i östra Norrland och delar av Svealand. Vindeln-Sunnansjönäs (startår 1946) i Västerbotten hade en rekordblöt oktober. I Haparanda i Norrbotten är det bara oktober 1893 som varit blötare. I Hudiksvall (startår 1934) i Hälsingland är det bara oktober 1974 som vart mer nederbördsrik. 

På månadens sista dag uppmättes den lägsta oktobertemperaturen sedan 2006 då Naimakka i nordligaste Lappland rapporterade -24,0° vilket visade sig även bli höstens lägsta temperatur. Att minimitemperaturen i oktober är lägre än i november är ovanligt. Sedan 1920 har det bara inträffat tre gånger (1949, 1936 och 1932) att minimitemperaturen i oktober varit lägre än i november. 

November - Extremt mild månad

I början av månaden fördes extremt mild luft in över södra Sverige. De gamla novemberrekorden i Götaland föll som käglor på många håll den 2-3. Det svenska novemberrekordet på 18,4° hängde i luften men till slut stannade den högsta temperaturen på 18,3° i Kristianstad i Skåne. Även i delar av Svealand och lokalt i södra Norrland slogs de gamla rekorden med god marginal. I Svealand överträffades det tidigare novemberrekordet på 16,0° från Bie i Södermanland 1899 med hela två grader då Örebro i Närke kom upp i hela 18,1°. 

Ytterligare en portion med riktigt mild luft drog in över landet den 6 varpå nya novemberrekord noterades. I Gladhammar i Småland tangerades det svenska novemberrekordet på 18,4° uppmätt i Ugerup i Skåne den 2 november 1968. I Hudiksvall i Hälsingland uppmättes 16,7° vilket inte var långt från Norrlandsrekordet på 17,6° som uppmättes på samma plats 2015.

Lokalt i nordligaste Götaland, Svealand och södra Norrland inträffade det något ovanliga förhållandet att den högsta temperaturen i november var högre än i oktober. För stationer med långa mätserier gäller detta för Örebro i Närke, Delsbo i Hälsingland, Härnösand i Ångermanland, Karlstad i Värmland och Gladhammar i Småland.

I slutet av månaden blev det för årstiden mer normala temperaturer. I norr förekom även några kalla dagar. Detta gjorde att en del gamla novemberrekord lyckades överleva. Trots detta blev det en rekordmild november på de flesta håll i Götaland och södra Svealand. Ute vid Utklippan i Blekinge skärgård noterades även ett nytt svenskt novemberrekord med avseende på högsta månadsmedeltemperatur. Det tidigare rekordet var från Falsterbo 1938 och Måseskär 2006.