Året 2016 - Varmt år men inget rekord

Globalt var 2016 det varmaste året hittills. Men detta gäller inte Sverige och man kan fråga sig varför. Svaret utgörs till stor del av en kall januarimånad som gjorde det svårt för året som helhet att nå upp till några rekordnivåer.

Kall start på året följt av en mildare februari

Året inleddes med en januarimånad som var kallare än normalt i praktiskt taget hela landet. En mildare sista januarivecka pekade på vädertypen under februari.

Under februari var det milt väder som dominerade och månaden som helhet var varmare än normalt i hela landet. Det var en ganska nederbördsrik månad, men i södra Sverige föll mycket av nederbörden i form av regn.

Variationsrikt vårväder

Den kalendariska våren inleddes med en marsmånad som var varmare än normalt i hela landet. Det var även torrare än normalt på många håll och i slutet av månaden var det snöfritt upp till sydligaste Norrland.

April inleddes varmt men efterhand kom vårvärmen av sig. Som helhet blev månaden ändå varmare än normalt. Det var även nederbördsrikt på många håll med rekord i bland annat Piteå.

Maj präglades av varmt väder i början och slutet av månaden med en svalare och ostadigare del i mitten av månaden.

Rekordhöga temperaturer i slutet av sommaren

Sommaren inleddes med en junimånad som inleddes och avslutades varmt men som innehöll en svalare period i mitten av månaden.

Även juli bjöd på variationsrikt väder med de högsta temperaturerna under månadens senare del.

Den avslutande sommarmånaden augusti bjöd på en av årets mest intressanta väderhändelser med en mycket sen kulmen av sommarvärmen med som mest 32,7° i Norrköping den 26.

Höst med både mycket höga och mycket låga lufttryck

Den inledande höstmånaden september var på flera håll i Götaland och Svealand rekordvarm. Men dessutom bjöds vi på månadens sista dag på ett av de djupaste lågtryck som passerat Sverige så tidigt på hösten.

I oktober var det i stället högtryck som dominerade för hela slanten. Den 5 noterade Sveg med 1050,7 hPa nytt svenskt lufttrycksrekord för oktober. I framför allt södra Sverige var det även en mycket lång period med i huvudsak ostliga vindar.

En av de kanske intressantaste väderhändelserna under november var det tidiga och omfattande snöfallet som gav för månaden rekordstora snödjup i bland annat Stockholm och Visby.

Annandagsstormen Urd

Precis som under år 2015 berördes Sverige i december 2016 av en storm under julhelgens senare skede. Det var stormen Urd som på annandag jul gav ett rekordhögt vattenstånd i bland annat Uddevalla.

Kall januari drog ner årsmedeltemperaturen

Den kallaste månaden under år 2016 var januari medan framför allt februari, mars och september bjöd på stora temperaturöverskott.

Den kalla januarimånden gjorde att år 2016 inte kan konkurrera med de två tidigare mycket varma svenska åren 2015 och 2014.

Den högsta temperaturen under året var 32,7° i Norrköping den 26 augusti.

Den lägsta temperaturen var -42,9° i Naimakka den 7 januari, vilket för övrigt är den lägsta temperaturen i Sverige sedan 2001.

Karta över medeltemperaturen för året 2016.
Medeltemperaturen för året 2016. Förstora Bild
Karta över medeltemperaturens avvikelse från det normala för året 2016.
Medeltemperaturens avvikelse från den normala, året 2016. Förstora Bild

Varierande nederbördsmönster

Stora delar av Sverige hade ett nederbördsfattigt år 2016. I sydöstra Sverige, bland annat Öland och Gotland, var grundvattensituationen tidvis mycket besvärlig. Till någon del lindrades detta under årets avslutande månader.

I allmänhet var det inte fråga om några rekord, men för Nordkoster (startår 1967) och Torup (startår 1972) var 2016 det hittills torraste året.

Nederbördsrikast under år 2016 har det varit i nordöstra Norrland, framför allt betingat av en nederbördsrik sommar.

Den största årsnederbörden rapporterades från Mollsjönäs i Västergötland med 1 158 mm.

Den minsta årsnederbörden rapporterade automatstationen vid Svenska Högarna med 307 mm.
 

Karta över nederbördsumma i mm 2016.
Nederbördsumma året 2016. Förstora Bild
Karta över nederbörd i procent av det normala under året 2016.
Nederbörden i procent av det normala under året 2016. Förstora Bild

Solskenstiden i allmänhet större än normalt

Solskenstiden var på de flesta håll större än normalt, men det var inte fråga om rekord för någon station med längre observationsserie.

Flest soltimmar uppvisade Hoburg med 2342 stycken. Det är bara en soltimme från stationens rekord som sattes så sent som 2015.

Karta med soltimmar året 2016.
Antal soltimmar året 2016. Förstora Bild