Sommaren 2016 - Den hamnade i det statistiska mittfältet

Sommaren 2016 går inte till historien som någon av de allra soligaste och varmaste, eller som någon av de allra regnigaste och kyligaste. Men att döma av allmänhetens reaktioner så har många ändå varit nöjda med en svensk sommar i det statistiska mittfältet.

Ett område i landet avvek från normaliteten. Det var nordöstra Norrland, där sommaren på flera håll blev den regnigaste som hittills noterats.

Bland enstaka väderhändelser sommaren 2016 kan nämnas en ovanlig sommarstorm på Bottenviken den 8 juni och för årstiden extrem sensommarvärme i södra Sverige den 26 augusti.

Varm och fuktig midsommar

Kycklingar i sommargräset
Kycklingar i det östgötska sommargräset i juni 2016. Foto Kristin Hallberg Förstora Bild

Juni inleddes med några riktigt varma dagar innan svalare väder tog vid.

Den 8-9 passerade en sällsynt sommarstorm på Bottenviken. För juni månad var det första gången sedan 1991 som stormvindar noterats i svenska farvatten.

Midsommarvädret den 24-26 bjöd på både värme, stora regnmängder och lokala tromber. Målilla i Småland hade 31,8° på midsommardagen, vilket länge såg ut att bli inte bara juni månads utan hela sommarens högsta temperatur.

Varierat juliväder

Juli bjöd på rätt varierat väder och blev som helhet lite varmare än normalt i hela landet.

I många redan tidigare torkdrabbade områden i sydöstra Sverige fortsatte torkan, medan framför allt nordöstra Norrland fick mycket regn.

Från omkring den 20 och en knapp vecka framåt var det högtrycksbetonat och högsommarvarmt väder som dominerade. Natten till den 25 juli blev sommarens enda tropiska natt med en minimitemperatur på 20,2° vid Vinga utanför Göteborg.

Rekordartad sensommarvärme i slutet av augusti

Stora delar av augusti präglades av passerande område med regn och skurar och inte alltför varmt väder.

Som helhet blev månaden regnigare än normalt i större delen av landet. I Norrbotten var det på en del håll fråga om rekordstora regnmängder.

Månadens kanske intressantaste väderskeende var sensommarvärmen den 26 augusti, då Norrköping med 32,7° noterade den högsta temperatur som uppmätts i Sverige så sent på säsongen. Värmen följdes av ett sommaroväder över främst södra Norrland med sammanlagt cirka 10 000 strömlösa hushåll.

Varierande temperatur med övervikt åt det varma hållet

Medeltemperaturens avvikelse från den normala, sommaren 2016.
Medeltemperaturens avvikelse från den normala, sommaren 2016. Förstora Bild

Vädret skiftade mellan varma och lite svalare perioder. Sammantaget var det ändå en övervikt för de varma perioderna. Som helhet blev sommaren i allmänhet mellan 0,5-1 grad varmare än normalt (referensperiod 1961-1990). I sydöstra Götaland var det lokalt drygt 1,5 grader varmare än normalt.

På det hela taget innebär det att sommaren 2016 var varmare än sommaren 2015, men svalare än  2014.

Lokalt i sydöstra Sverige får man gå något längre tillbaka i tiden för att finna en varmare sommar. I exempelvis Målilla var det den varmaste sommaren sedan 2011.

Sommarens högsta temperatur blev 32,7° vid Norrköping-SMHI den 26 augusti. Det är den högsta temperatur som noterats i Sverige så sent på säsongen, och är ett rekordsent datum för årets högsta temperatur.

Sommarens lägsta temperatur -5,3° noterades i Latnivaara i Lappland under sommarens sista natt den 31 augusti.

Högsommardagar

Antal högsommardagar under sommaren 2016
Antal högsommardagar under sommaren 2016. Förstora Bild

I de norra fjälltrakterna var det i allmänhet inte någon högsommardag (maximitemperatur >=25,0°) under sommaren 2016. I södra och östra Götaland var det däremot på många håll drygt 15 högsommardagar. Toppade gjorde Målilla med 27 stycken.

Tropiska nätter

Sommaren bjöd på en tropisk natt då temperaturen vid Vinga utanför Göteborg inte sjönk lägre än 20,2° den 25 juli.

Rekordblöt sommar i Norrbotten

Nederbörden i procent av den normala, sommaren 2016
Nederbörden i procent av den normala under sommaren 2016. Förstora Bild

En del av landet fick en mycket regnig sommar och det var den nordöstra delen av Norrland. Där var alla tre sommarmånader regnigare än normalt, och i landskapet Norrbotten upplevde flera orter sin allra regnrikaste sommar hittills. Nya rekord sattes bland annat i Haparanda (startår 1859), Saittarova (startår 1931) och Pajala (startår 1940).

Den allra största sommarnederbörden fick Pajala i Norrbotten med 436 mm.

Den största dygnsnederbörden under sommaren var 78,5 mm i Karungi i Norrbotten den 5 juli.

I Götaland, Svealand och södra Norrland fanns däremot stora områden med ganska torrt väder under sommaren.

Där var det på många håll ännu torrare någon av de tre föregående somrarna. Men i exempelvis Norrköping och Målilla var sommaren torrast sedan 1995 och i Örebro den torraste sedan 1983.

Den minsta sommarnederbörden uppvisar Kuggören vid Hälsingekusten med 109 mm. Där får man gå tillbaka till 2007 och 2006 för att finna torrare somrar.

Soltimmar

Antalet soltimmar var större än normalt i främst Östersjölandskapen, medan delar av västkusten hade mindre sol än normalt.

Flest soltimmar hade Hoburg på Gotland med 992 och Svenska Högarna med 979 timmar.

Minst sol rapporterades från Tarfala i norra Lapplandsfjällen med 453 timmar och Storlien-Visjövalen i Jämtlandsfjällen med 514 timmar.

Sommaren 2016 - Diagram soltimmar
Antal soltimmar under sommaren 2016 jämfört med det normala. Gul stapel=sommaren 2016, vit stapel=normalt. Normalvärden saknas för några stationer med kort mätserie. Förstora Bild

Åska

Under sommaren 2016 så åskade det åtminstone någonstans i Sverige under 77 av sommarens 92 dygn. Detta kan jämföras med 62 dygn sommaren 2015 och 83 dygn sommaren 2014.

Det åskrikaste dygnet sommaren 2016 var den 26 juli med talrika åskväder i framför allt Svealand och Norrland.