Hösten 2016 - Innehöll det mesta

September, oktober och november är våra höstmånader. I år var hösten som helhet något varmare och torrare än genomsnittet, men på sina håll var den också blötare och snöigare.

Höstpromenad

Hösten 2016 inleddes med en varm, torr och sommarlik septembermånad. Även oktober var mycket nederbördsfattig förutom i sydöst där det föll stora nederbördsmängder. Den avslutande novembermånaden innehöll både kyla och värme och även en del snö. Snötäcket var på sina håll både ovanligt tidigt och ovanligt djupt.

September - Högtryck och värme

September månad var varm. Den inleddes visserligen med för månaden ganska normala temperaturer och växlande väder, men kom därefter att domineras av ett flertal högtryck som avlöste varandra. Det förde med sig mycket sol och sommartemperaturer på över 20 grader i stora delar av landet. Varmast var det i Varberg den 13 september och i Målilla och Varberg den 15 då temperaturen nådde 28,2°. Först de sista dagarna av månaden blev vädret ostadigt igen med regn och blåst på flera håll till följd av passerande lågtryck som drog in fronter över landet. På Väderöarna i Bohuslän blåste stormvindar på 26 m/s den 29. I Överkalix-Svartbyn var lufttrycket 963,3 hPa den 30, vilket är det lägsta noterade i september sedan år 1956.

Vid flera stationer i landet tangerades eller överstegs tidigare medeltemperaturer för september, bland annat i Örebro, Lund och Linköping (15,0°, 16,6° respektive 14,8°). Gällande månadens högsta temperaturer blev det nya rekord för Vänersborg, Ulricehamn och Varberg (26,7°, 26,9° respektive 28,2°). Vid några stationer, bland annat i Göteborg, var september månad också varmare än augusti, vilket är ovanligt.  Månaden som helhet var också mycket torr, med under 25% av den normala nederbörden på flera håll i Götaland och Svealand. I Kristianstad i Skåne var det rekordtorrt för månaden (3,3 mm totalt). Endast i norra Norrland föll det mer nederbörd än normalt, ungefär det dubbla.

Oktober - Rekordlite och rekordmycket nederbörd

Under oktober månad föll det både rekordlite och rekordmycket nederbörd. I stora delar av landet var det mycket torrt till följd av ihållande högtrycksväder. I norra Lappland kom det knappt 5% av den normala mängden vilket innebar rekordlåga nederbördsmängder för Abisko (0,9 mm), Nikkaluokta (1,8 mm) och Naimakka (2,1 mm). Även i Vindeln-Sunnansjönäs i Västerbotten blev det nytt oktoberrekord (4,4 mm). Det höga lufttrycket kulminerade på 1050,7 hPa i Sveg den 5, vilket är nytt svenskt oktoberrekord.

I de sydöstra delarna av landet var antalet soltimmar sparsamma. Där dominerades månaden av lågtrycksbetonat väder med regn och blåst. Framförallt föll stora regnmängder på Öland som uppmätte 3-4 gånger mer nederbörd än normalt på dess södra och norra udde, och därmed nya oktoberrekord (149,0 respektive 126,9 mm). Även i Kristianstad blev det nytt rekord för nederbördsmängden, 145,0 mm. Den största dygnsnederbörden var 77,3 mm och föll i Stiby i östra Skåne den 2, vilket också var höstens största. Temperaturmässigt låg månaden kring det normala, med en kallare period i mitten av månaden i Mellansverige, men också med inslag av varmare dagar i framförallt de nordligaste delarna.

Under oktober ankom hösten till den sista stationen i landet - Skillinge den 21. Då hade vintern sedan länge infunnit sig i Ljusnedal och Lillhärdal i Härjedalen vilket inträffade redan den 2 oktober. För Ljusnedal var det den tidigaste vintern sedan 1979.

November - Varierande temperatur och snörekord

De första dagarna i månaden rådde ganska normala temperaturer. Kring den 5 trängde betydligt kallare luft in över landet, då temperaturerna på många håll var 5-10 grader under normalvärdena. Detta gjorde att den meteorologiska vintern ankom till stora delar av Sverige där den inte redan infunnit sig. På många håll i landets södra delar var detta flera veckor före det att den normalt brukar anlända. Endast i delar av kustlänen i södra Sverige höll sig hösten kvar. I mitten av månaden, skedde en snabb omsvängning till betydligt mildare väder, speciellt i norr där temperaturen steg till uppemot 10 grader över för månaden typiska värden. Under denna period berördes nästintill hela Sverige av nederbörd i form av regn i söder och snö i norr.

Också under den inledande kallare delen av månaden föll nederbörd. Månadens största rapporterade dygnsnederbörd var 75,0 mm i Bäckefors i Dalsland den 5. Mellan den 7-10 berördes stora delar av framförallt mellersta Sverige av snöfall som på sina håll gav ett anmärkningsvärt snötäcke. Lokalt uppmättes för november månad rekordstora snödjup: 39 cm vid Observatoriekullen i Stockholm, 88 cm i Höglekardalen i Jämtland och 31 cm i Visby. Även på andra håll var snödjupsrekord för långa mätserier nära att tangeras. Bortsett från delar av fjällvärlden i Härjedalen och Jämtland var det annars sparsamt med snö i fjällkedjan.

Första advent (den 27) drog ett lågtryck in med stormvindar längs norra Svealandskusten. Som mest blåste det 24,9 m/s i medeltal (32,0 m/s i byvinden) vid Örskär och 24,6 m/s (30,5 m/s i byvinden) i Söderarm i norra Uppland.

Temperatur - Varmare än normalt

Karta över medeltemperaturens avvikelse från det normala under hösten 2016.
Medeltemperaturens avvikelse från den normala, hösten 2016. Förstora Bild

Hösten 2016 blev ännu en av en rad varma höstar med temperaturer på  0.5 – 1.5 grader över det normala. Även om hösten varit mild, är den långt ifrån något rekord i det avseendet.

Höstens lägsta temperatur var -28,4° i Nikkaluokta den 25 november. Den högsta temperaturen uppmättes i Varberg den 13 september och i Målilla och Varberg den 15 då det var 28,2°.

Nederbörd - Mest torrt, blött i sydöstra Götaland

Karta över nederbörd i procent av den normala, hösten 2016.
Nederbörden i procent av den normala, hösten 2016. Förstora Bild

Det har på många håll varit en torr höst, med nederbördsmängder på 50-75% av det normala. Längst i norr var nederbörden runt det normala, och i sydöst föll det mer än normalt. Blötast var det över Kalmar län, där den tidigare torkan följdes av stora nederbördsmängder under oktober och november, drygt 150% av det normala för hösten. Detta innebär en rekordblöt höst för Ölands södra udde. 

Mätstationerna i Östmark-Åsarna (startår 1943), Arvika (startår 1945), Nordkoster (startår 1967) och Lycksele (startår 1945) har i år haft sina absolut torraste höstar med totala nederbördsmängder på 101,2 mm, 93,2 mm, 88,1 mm, respektive 65,6 mm. För Nordkoster är marginalen till det tidigare rekordet från 2001 hela 42 mm.

I Halmstad registrerades 109,0 mm vilket innebär den torraste hösten sedan 1921.

 

Lokalt rekordstora snödjup i november

Snödjup i Sverige den 10 november 2016
Snödjup i Sverige den 10 november 2016. Illustration SMHI Förstora Bild

Under början av november berördes Sverige av snöfall, som framförallt i de östra delarna gav upphov till för årstiden sett stora snödjup. I
slutet av november var det dock bara i norra Sverige och lokalt i östra Svealand och på Gotland där marken fortfarande var snötäckt, med dryga en halvmeter snö som mest i Norrlands inland och i fjälltrakterna. Det första mätbara snödjupet rapporterades den 9 oktober, då Ulvsjö i norra Dalarna noterade 1 cm. Höstens största snödjup var 88 cm i Höglekardalen i Jämtland den 10 och 11 november, vilket också är nytt novemberrekord för stationen där snödjupsmätningar inleddes 1962.