Året 2012 - Mycket nederbördsrikt med nya rekord i nordöstra Norrland

Efter några ordentligt kalla veckor i slutet av januari och början av februari följde torrt och för årstiden mycket varmt väder i slutet av februari och i mars. Sedan inleddes en lång ostadig period som med bara kortare avbrott varade året ut. Som resultat blev 2012 ett av de allra nederbördsrikaste åren med nya rekord vid några stationer.

Blåsig och mild inledning av året - men sedan några kalla veckor

År 2012 inleddes blåsigt med ett par stormar som passerade över Sverige under de första januariveckorna. Årets högsta medelvindhastighet i kustfarvattnen, 27 m/s, rapporterades från Vinga den 4 och Söderarm den 14.

Men januari avslutades med rejält vinterväder i hela landet, och det höll i sig även under de första februariveckorna. Årets lägsta temperatur i Sverige rapporterades från Naimakka den 6 februari med -42,8°.

Under andra halvan av februari var det vårvarmt i framför allt södra Sverige, där ett par stationer rapporterade de högsta februaritemperaturerna på över 100 år.

Läs mer om vintern 2011/2012

Rekordvärme i mars - sedan mestadels ostadigt

Mars var den enda av årets månader som kan karaktäriseras som övervägande torr i Sverige (de västra fjällen fick dock mycket nederbörd). Den 27 mars noterades nytt värmerekord för mars månad vid inte mindre än sju stationer med drygt 100-åriga mätserier.

I slutet av mars skedde ett bakslag i vårvädret, och detta följdes av en ostadig och rätt kylig april. På sina håll var april kallare än mars, vilket är ovanligt.

Ostadigt väder dominerade även under maj månad, men från omkring den 20 och en vecka framåt förekom högsommartemperaturer med till och med lokala värmerekord.

Den mycket varma marsmånaden och den varma veckan i maj räckte för att våren som helhet skulle bli varmare än normalt i hela Sverige.

Läs mer om vårvädret
 

Ingen längre högtrycksperiod under sommaren

Sommaren 2012 var nog en besvikelse för många. Det var ingen längre period med stabilt högtrycksväder och på de flesta håll i landet ingen värmebölja värd namnet.

Framför allt inledningen av sommaren var usel med en junimånad som var den kyligaste sedan 1991. En del stationer i Götaland och Svealand hade till och med rekordregnigt.

Regnandet fortsatte i juli. Den 7-8 var det riktigt besvärligt i östra Småland och i Dalarna med stora regnmängder och översvämningar. Den 7 juli rapporterades också årets största regnmängd under ett dygn med 163 mm i Hinshult i Småland.

Augusti blev kanske den bästa av sommarmånaderna och i samband med en tillfällig framstöt av riktigt varm luft från kontinenten noterades årets högsta temperatur i landet med 32,1° i Lund den 20 augusti.

Som helhet var sommaren kyligare än normalt i nästan hela Sverige. På sina håll i Lappland får man gå tillbaka till mitten av 1990-talet för att finna en kyligare sommar. Annars var det i allmänhet lite kyligare sommaren 2000.

På de flesta håll var det även regnigare än normalt, på några stationer i Svealand till och med rekordregnigt.

Läs mer om sommarvädret

Varm höst med många regniga perioder

September dominerades av lågtrycksbetonat väder och regn som i framför allt västra Götaland och nordöstra Norrland var rikligt.

Regnandet fortsatte under oktober. I nordöstra Norrland rapporterade flera stationer med drygt 100-åriga mätserier nya rekord. Ett annat rekord av det mer kuriösa slaget var en temperatur på 19,7° i Helsingborg den 20 oktober, vilket är den högsta temperatur som noterats i Sverige så sent på säsongen.

Större delen av november bjöd på rätt torrt och varmt väder. Men under de sista dagarna av månaden skedde en omläggning till betydligt kallare väder och snötäcket avancerade söderut.

Som helhet var hösten varmare än normalt i nästan hela Sverige. I främst den sydvästra och nordöstra delen av landet var det även nederbördsrikt.

Läs mer om höstvädret
 

Mycket snö i början av december

Den nya vintern inleddes i december med kyla och stora mängder snö över främst östra Sverige.

Senare under julmånaden kom kylan av sig och till nyår berördes sydvästra Sverige av ett för årstiden ovanligt kraftigt regnområde.

Läs mer om decembervädret

Beskedliga temperaturöverskott

I hela Sverige var 2012 lite varmare än det normala för referensperioden 1961-90. Temperaturöverskotten var dock betydligt mindre än under 2011. 2010 var ett betydligt kallare år, men annars var 2012 ett av de kallaste sedan millennieskiftet.

Mars var den hittills varmaste i mellersta delen av Sverige. I övrigt var det många av årets månader som uppvisade rätt små avvikelser från normal månadsmedeltemperatur.
 
Den högsta årsmedeltemperaturen rapporterades från Falsterbo A med 8,8°.
Den lägsta årsmedeltemperaturen rapporterades från Nikkaluokta med -2,9°.
Den absolut högsta temperaturen under året var 32,1° i Lund den 20 augusti.
Den absolut lägsta temperaturen under året var -42,8°, som rapporterades från Naimakka den 6 februari.

Medeltemperaturen under år 2012.
Medeltemperaturen under år 2012. Förstora Bild
Medeltemperaturens avvikelse från den normala under år 2012.
Medeltemperaturens avvikelse från den normala under år 2012. Förstora Bild

I delar av nordöstra Norrland var 2012 det hittills blötaste året

På de allra flesta håll i Sverige föll mer nederbörd än normalt under år 2012.

Det område som framför allt utmärker sig i det avseendet är nordöstra Norrland.
Där kan en del stationer med mer än 100-åriga mätserier uppvisa nya rekord:
Holmön fick 789 mm, vilket slår det gamla rekordet på 787 mm från 1998.
Talliden fick 877 mm. Det gamla rekordet var 821 mm från 1998.
Piteå fick 975 mm, vilket slår det gamla rekordet på 840 mm från 1935.
Fagerheden fick 1192 mm. Det gamla rekordet var 975 mm från 1935.
Det sistnämnda värdet är för övrigt med god marginal den största kända årsnederbörden överhuvudtaget i nordöstra Norrland.

Endast i delar av södra Götaland och Norrlandsfjällen var det torrare än normalt under 2012. I allmänhet var det inga märkvärdiga nederbördsunderskott, men Leipikvattnet i nordligaste Jämtlandsfjällen hade det torraste året sedan 1996 och Mjölkbäcken i södra Lapplandsfjällen det torraste sedan 1994.

Den högsta årsnederbörden rapporterade Källsjö i Halland med 1530 mm.
Den minsta årsnederbörden rapporterade Abisko med 365 mm.
Den största nederbördsmängden under ett dygn rapporterades från Hinshult i Småland med 163,0 mm den 7 juli.

Det största snödjupet rapporterade Leipikvattnet i Jämtlandsfjällen med 200 cm den 28 februari.

Sammanlagd nederbörd under år 2012.
Sammanlagd nederbörd under år 2012. Förstora Bild
Nederbörden i procent av den normala under år 2012.
Nederbörden i procent av den normala under år 2012. Förstora Bild

Rätt normalt antal soltimmar

Antal soltimmar under år 2012.
Antal soltimmar under år 2012. Förstora Bild

Trots den rikliga nederbörden så höll sig antalet soltimmar inte så långt från det normala. I norra Sverige var det i allmänhet färre soltimmar än normalt, medan det i södra Sverige fanns både stationer med fler och stationer med färre soltimmar än normalt.

När det gäller enskilda månader så var det inte så många nya rekord. Men mars var rekordsolig i Växjö och Lund, och juni uppvisade nytt bottenrekord i Luleå.

Mest sol hade Karlskrona med 2099 timmar.
Minst sol hade Katterjåkk med 923 timmar.