Hösten 2012 - Varm med många nya regnrekord

Hösten 2012 utmärkte sig med mycket regn, speciellt i nordöstra delen av landet. Hösten var sammanlagt något varmare än normalt, och även i detta fall utmärkte sig nordöstra Sverige. Samtidigt förekom det ingen ordentlig höststorm vilket är lite ovanligt.

Regnig september med ständiga lågtryck

Det som utmärkte september var regnandet med stora mängder i nordöstra Norrland samt västra Götaland. I nordöstra Norrland blev det inga nya rekord. Men i västra Götaland noterades nytt nederbördsrekord för september för Havraryd med startår 1911, och överträffade därmed det tidigare rekordet från september 1994. Även för Baramossa där mätningarna startade 1973 blev det ett nytt nederbördsrekord som slog det tidigare rekordet från 2011.

Höstens högsta temperaturer uppmättes den 10 september i Skåne och var 26 till 28 grader.

Medeltemperaturen under månaden var sammantaget normal. Varm luft strömmade tillfälligt in omkring den 10 medan avslutningen var kall, men för månaden som helhet tog värmen och kylan ut varandra.

Vintern gjorde under september entré i högfjällen, hösten bredde ut sig i nästan hela landet medan sommaren endast fanns kvar längs Götalands kuster.

Oktober bjöd på flera nya regnrekord och snö

I stort sett hela landet fick under oktober mer regn än normalt, och i nordöstra Norrland fick flera stationer med mer än 100-åriga mätserier nya rekord. Ett exempel är Fagerheden i Norrbotten där mätningar har pågått sedan 1905. För Fagerheden stod det redan i oktober klart att 2012 även skulle bli det regnrikaste året sedan starten 1905.

En kylig sista vecka ledde till att månaden blev lite kallare än vad som är normalt för oktober. Förutom kylan drog kraftiga nederbördsområden in över landet vilket resulterade i att snötäcket bredde ut sig ända ner till Svealand. Den 29 rapporterade Katterjåkk månadens största snödjup på 67 cm, vilket också var det största snödjupet för hösten.

November var varm men avslutades snöigt

November var 2 till 4 grader varmare än normalt, i likhet med november 2011 som till och med var ännu lite varmare. En tillbakablick visar att alla novembermånader sedan 2000, med undantag av 2002, 2004 och 2010, har varit varmare än normalt. Det var först de tre sista dygnen som kylan drog ner över landet. Höstens kallaste temperatur blev -32.4 grader i Karesuando den 30 november.

Början på månaden var relativt nederbördsfattig, men mot slutet kom det några rejäla omgångar. Bilden för månaden som helhet blev något spräcklig med nederbördsöverskott i vissa områden och underskott i andra.

Hösten var varm men inte i nivå med 2011

Karta över medeltemperaturens avvikelse från det normala under hösten 2012
Medeltemperaturens avvikelse från den normala, hösten 2012. Förstora Bild

Hösten som helhet var 0.5 till 1.0 grad varmare än normalt i stort sett i hela landet. I nordöstra Norrland var det upp till 1.5 grad varmare. Men hösten 2012 ligger i lä jämfört med hösten 2011 som i norra Norrland var den varmaste som hittills uppmätts.

Tidigare varma höstar i norra Norrland förekom åren 2000, 1999, 1961, 1958 och 1938. I södra Sverige var hösten 2006 i allmänhet den varmaste.

Mycket regn i nordost

Karta över nederbörd i procent av det normala under hösten 2012
Nederbörden i procent av den normala under hösten 2012. Förstora Bild

I delar av landet var hösten blöt. Speciellt i nordöstra Norrland där de fick upp till dubbelt så mycket nederbörd jämfört med vad som är normalt. Dock fick större delen av fjällkedjan något mindre nederbörd än normalt.

För enskilda stationer noterades nya rekord. För Piteå är hösten 2012 med 346 mm den blötaste som observerats sedan mätstarten 1860. Det gamla rekordet på 333 mm var från hösten 1940.

För Fagerhedens del med mätningar sedan 1905 blev det den näst blötaste hösten efter rekordhösten 1935.

Andra halvan av hösten bjöd på snöyra

Snödjup den 30 november 2012.
Snödjup den 30 november 2012. Förstora Bild

Den första snön rapporterades 28 september, men snötäcket blev kortvarigt och lokalt. Det var relativt tidigt men 2010 kom de första snörapporterna redan 25 september.

I mitten av oktober kom snön tillbaka på allvar i Jämtlandsfjällen och i Höglekaredalen uppmättes på morgonen den 15 oktober 31 cm snö. I slutet av oktober täcktes i princip hela Norrland  och norra Svealand av snö, men sedan följde en mildare period igen.

I slutet av november hade snötäcket åter igen växt till sig söderut och täckte nu även det mesta av Svealand och delar av Götaland.

Normal isläggning

Ytvattentemperatur i havet 30 november 2012.
Ytvattentemperatur i havet 30 november 2012.

Den kyliga avslutningen på november satte igång isläggningen i Bottenviken. Den första israpporten kom omkring den 20 men då la sig isen endast lokalt inne i skyddade vikar. Det dröjde ytterligare någon vecka innan isen började lägga sig mer allmänt i Bottenvikens skärgård. Det innebar en normal början på issäsongen.