Året 2011 - Mycket varmt och blött i norr

2011 blev varmare än normalt i hela Sverige, och i större delen av landet föll även mer nederbörd än normalt. Mest anmärkningsvärda var förhållandena i norra Norrland, där det både blev ett av de varmaste och ett av de nederbördsrikaste åren hittills.

Mild januari följdes av kall februari

Efter den i framför allt södra Sverige extremt kalla decembermånaden 2010 inleddes året 2011 av en mild januari.

Sedan skedde en återgång till kallt vinterväder. Detta bidrog till att vintern 2010/11 som helhet blev den kallaste sedan 1980-talet på en del håll i södra Götaland och norra Norrland.

Läs mer om vintern 2010/2011

Våren blev varm

Efter den kalla vintern följde en varm vår och den inleddes med en blåsig och i fjällen mycket nederbördsrik marsmånad.

I synnerhet april utmärkte sig och blev på många håll den varmaste som hittills har noterats.

Våren drabbades dock av ett bakslag i början av maj, men avslutades med ett för årstiden mycket varmt väder.

Läs mer om vårvädret

Åskrik sommar

Sommaren 2011 var varm och på många håll regnig med mycket åska.

Inledningen av juni var dramatisk med några mycket åskrika dygn och i mellersta och norra Norrland stormbyar med omfattande trädfällning. Sedan följde en värmebölja som i norra Norrland bjöd på en del nya värmerekord för juni.

Juli fortsatte med varmt och fuktigt väder och även i augusti avlöste regnområdena varandra.

Läs mer om sommarvädret

Snön lät vänta på sig under den varma hösten

Det varma vädret fortsatte under hösten, som i norra Norrland blev den varmaste som hittills noterats.

Hudiksvall kunde den 29 september uppvisa en temperatur på hela 25,6°, vilket är den högsta temperatur som noterats i Sverige så sent på året.

Det varma höstvädret fortsatte i oktober och en del rekordhöga dagstemperaturer noterades i början av månaden.

Milt och delvis mycket torrt väder ledde till extremt dålig snötillgång i hela landet fram till mitten av november. Under första advent drog en storm in över landet, och detta var inledningen på en mycket blåsig och ostadig period i Sverige.

Läs mer om höstens väder
 

Stormig julmånad

Vid sammanlagt fyra tillfällen under december blåste det storm i svenska kustfarvatten.

Mest skada orsakade stormen "Dagmar" på annandag jul. Då blev totalt 170 000 hushåll strömlösa på grund av nedfallna träd, och tågtrafiken i Norrland drabbades av stora störningar.

Det var även ovanligt åskrikt för att vara en decembermånad.

Läs mer om decembervädret

Ett av de varmaste åren i norra Sverige

I Götaland och Svealand behöver man inte gå längre tillbaka än till 2008 för att finna ett varmare år. I Norrland däremot var 2011 i allmänhet det varmaste året sedan åtminstone år 2000.

Några stationer med mer än 100-åriga mätserier kunde till och med uppvisa nytt eller tangerat rekord för högsta årsmedeltemperatur.
Hemavan/Tärnaby hade 2,0°, vilket tangerar rekordet från år 1938.
Storlien/Storvallen hade 3,5°, tidigare rekord var 3,1° år 2006.
Östersund/Frösön hade 5,1°, tidigare rekord var 4,8° år 1938 och 1934.
Uppsala hade 7,8°, vilket tangerar rekordet från 2008.

Med undantag av februari så bjöd alla årets månader på varmare väder än normalt i praktiskt taget hela Sverige.

Tre månader utmärker sig speciellt. Det är april som var den varmaste hittills på många håll i landet samt september och november som var rekordvarma på många håll i norra Sverige.

Den högsta årsmedeltemperaturen rapporterades från Göteborg med 9,3°.
Den lägsta årsmedeltemperaturen rapporterades från Naimakka längst i norr med -0,3°.
Den absolut högsta temperaturen under året var 33,5° i Markusvinsa i Norrbotten den 10 juni.
Den absolut lägsta temperaturen under året var -42,6°, som rapporterades från de lappländska stationerna Naimakka den 15 februari och Nikkaluokta den 24 februari.

Medeltemperaturen under år 2011.
Medeltemperaturen under år 2011. Förstora Bild
Medeltemperaturens avvikelse från den normala under år 2011.
Medeltemperaturens avvikelse från den normala under år 2011. Förstora Bild

Mycket nederbördsrikt i västra Götaland och norra Norrland

I de västra och norra delarna av landet föll i allmänhet mer nederbörd än normalt under år 2011, medan det på många håll i de östra kustlandskapen var lite torrare än normalt.

I två områden var år 2011 ett av de allra nederbördsrikaste åren, det gäller dels Västergötland, dels Norrbotten och Lappland.
En del stationer med mer än 100-åriga mätserier kunde uppvisa nya rekord
Borås fick 1380 mm, vilket slår det gamla rekordet på 1227 mm från 2008.
Skara fick 854 mm, vilket slår det gamla rekordet på 845 mm från 1927.
Avasjö-Borgafjäll fick 1191 mm. Det gamla rekordet var 1157 från 2001.
Hemavan/Tärnaby fick 1195 mm. Det gamla rekordet var 1055 mm från 1989.
Jokkmokk fick 901 mm, vilket slår det gamla rekordet på 737 mm från 1935.

I de torraste områdena vid ostkusten var 2011 däremot det torraste året sedan mitten av 1990-talet. På Gotska Sandön får man till och med gå tillbaka till 1975 för att finna ett torrare år.

Den högsta årsnederbörden rapporterade Leipikvattnet i Jämtland med 1431 mm.
Den minsta årsnederbörden rapporterade Landsort A med 337 mm.
Den största nederbördsmängden under ett dygn rapporterades från Bredbyn i Ångermanland med 89,2 mm den 9 december.

Det största snödjupet rapporterade Katterjåkk med 198 cm den 27 mars.

Sammanlagd nederbörd under år 2011.
Sammanlagd nederbörd under år 2011. Förstora Bild
Nederbörden i procent av den normala under år 2011.
Nederbörden i procent av den normala under år 2011. Förstora Bild

Övervägande soligt år

Antal soltimmar under år 2011.
Antal soltimmar under år 2011. Förstora Bild

Med undantag av fjälltrakterna så fick praktiskt taget hela Sverige mer sol än normalt under år 2011. Allra mest sol fick Gotland och Stockholms skärgård.

Bland månader som bidrog till det stora antalet soltimmar förtjänar att nämnas mars, april, juni och oktober.

Månaden mars var till och med rekordsolig på sina håll i mellersta och norra Sverige.