Sommaren 2011 - Varm och blöt

Sommaren 2011 lär knappast bli ihågkommen som någon toppensommar. Ändå var den varm i hela landet men några längre perioder med högtrycksbetonat väder var det ont om. Vinnare när det gäller sommarvädret blev Västerbottenskusten där det var torrare än normalt under alla tre sommarmånaderna. Den stora förloraren blev tveklöst Götaland där man på många håll fick se sommaren regna bort. Där var det relativt solfattigt under juli och augusti. Detta i kombination med avsaknaden av något mer långvarigt högtryck bidrog till att algblomningen aldrig hann ta ordentlig fart även om den blev långvarig.

Varm, fuktig och åskrik junimånad

Inledningen av juni blev dramatisk då kylig luft i norr mötte varmare i söder vilket gjorde att bymoln med kraftiga fallvindar bildades. I samband därmed uppmättes stormbyar på många håll i mellersta och norra Norrland den 4 med följden att uppskattningsvis 100 000 m³ skog fälldes och 15 000 hushåll blev av med strömmen.

På morgonen den 5 uppmättes sommarens lägsta temperatur i Ljusnedal i Härjedalen med -4,3°.

I gränszonen mellan varm luft i öster och svalare i väster bildades många åskväder den 7. Totalt registrerades 41 000 blixturladdningar vilket är det högsta antalet under ett dygn sedan starten av det nuvarande blixtlokaliseringssystemet 2002.

Värmen pressades västerut och från Markusvinsa i Norrbotten rapporterades sommarens högsta temperatur, 33,5° den 10. I Haparanda sattes denna dag värmerekord för juni med 31,5°.

I slutet av månaden inträffade det ovanliga att Gällivare i norra Lappland hade en tropisk natt då temperaturen där inte sjönk under 20°.

Läs mer om junivädret
December 2010 - En mycket kall december

Varm juli med en del häftiga åskskurar

Juli blev rejält blöt i framförallt Skåne, Öland och på Gotland med nytt regnrekord i Falsterbo.

Östra Svealand fick det bästa vädret och i Stockholm blev det den torraste julimånaden sedan getingsommaren 1959.

Den 29 uppmättes sommarens största dygnsmängd; 80,8 mm, i Mönsterås vid Smålandskusten.

Läs mer om julivädret

Kraftiga regnskurar även i augusti

Många som valde att ha semester i augusti drog i allmänhet en nitlott. Undantaget var Tornedalen där det var förhållandevis torrt.

Skyfallsliknande regn på mer än 40 mm förekom någonstans i landet under 17 av månadens 31 dygn. Både Skara i Västergötland och Kasa i Ångermanland med mer än 100 års nederbördsmätningar fick uppleva den blötaste augustimånaden sedan stationerna upprättades.

Läs mer om augustivädret

Ännu en sommar med hög medeltemperatur

Karta över medeltemperaturens avvikelse från det normala under sommaren 2011
Medeltemperaturens avvikelse från den normala, sommaren 2011. Förstora Bild

Samtliga somrar sedan 2001 har dominerats av varmt väder och 2011 avvek inte från denna linje. De överlag största temperaturöverskotten återfanns i Norrland där dock sommaren 2006 i allmänhet var varmare. Men i nordvästra Norrland var årets sommar den varmaste sedan rekordsommaren 2002. I exempelvis Kvikkjokk-Årrenjarka hamnar sommaren 2011 på delad femte plats bland de varmaste somrarna och i Umeå på delad nionde plats.

Även östra Sveland och Gotland hade en mycket varm sommar. Ute vid Svenska Högarna utanför Upplandskusten blev det den tredje varmaste sommaren efter 2002 och 1997. I Visby hamnar sommaren 2011 på delad åttonde plats bland de varmaste somrarna.

I allmänhet var det juni och juli som lade grunden till temperaturöverskotten. Trots att sommaren var varm saknades några längre perioder med högtrycksväder.

Sommarnederbörden – en mycket blöt historia i Götaland

Karta över nederbörd i procent av det normala under sommaren 2011
Nederbörden i procent av det normala under sommaren 2011. Förstora Bild

Nästan hela landet fick mer regn än normalt och endast i ett mindre område vid Västerbottenskusten föll nämnvärt mindre nederbörd än normalt. I Götaland blev det en redigt blöt sommar och allra blötast var det i södra Skåne där man fick mer än dubbelt så mycket regn som under en normal sommar. Även i ett mindre område på Skaraslätten föll mer än dubbla sommarnederbörden. Framför allt var det juli och augusti som bidrog till de stora nederbördsöverskotten.

I Falsterbo där nederbördsmätningar pågått sedan 1880 blev årets sommar rekordregnig. Det var framför allt de mycket blöta juli- och augustimånaderna som bidrog till att det gamla rekordet från 1927 slogs där. Även i Skara där man mätt nederbörd från 1860 och framåt blev det med 421 mm nytt nederbördsrekord. Det gamla rekordet på 389 mm sattes där så sent som sommaren 2010.

I Lund där man mätt nederbörd officiellt sedan 1859 blev detta den tredje blötaste sommaren efter 2007 och 1961. Även i Varberg där nederbördsmätningar pågått från 1880 hade man sin tredje blötaste sommar bakom 2007 och 1912.

Solskenstid

Karta över solskenstid under juni 2011
Antal soltimmar i juni 2011. Förstora Bild
Karta över solskenstid under juli 2011
Antal soltimmar i juli 2011. Förstora Bild
Karta över solskenstid under augusti 2011
Antal soltimmar i augusti 2011. Förstora Bild
Antal soltimmar under sommaren 2011.
Antal soltimmar under sommaren 2011 jämfört med det normala. Normalvärden saknas för några stationer med kort mätserie. Förstora Bild

Solskenstiden uppvisade inte några större avvikelser från det normala under sommaren 2011. I norr och längs ostkusten fick man i allmänhet lite mer sol än normalt, i övrigt i allmänhet lite mindre än normalt.

Juni var den bästa månaden för soldyrkarna. I både Luleå och Lund var det den soligaste junimånaden sedan 1992.

Vinnare av sommarens "solliga" blev Luleå, där man totalt fick ihop 930 soltimmar. Svenska Högarna kom inte långt efter med 928 timmar.

Minst antal soltimmar uppvisade Storlien-Visjövalen med 400 timmar.

Åska

Karta över blixturladdningar juni 2011
Antal blixtar i juni 2011. Förstora Bild
Karta över blixturladdningar juli 2011
Antal blixtar i juli 2011. Förstora Bild
Karta över blixturladdningar augusti 2011
Antal blixtar i augusti 2011. Förstora Bild

Eftersom Sverige ofta befann sig i gränsområdet mellan varm och fuktig luft i öster och svalare luft i väster, så var det gynnsamma förhållanden för uppkomsten av åska.

Det var områden i inre och västra delarna av landet som drabbades av de allra kraftigaste och intensivaste åskvädren. Detta framgår tydligast av blixtkartorna för juni och augusti.

Två åsktillfällen utmärker sig särskilt, det ena i inledningen av sommaren, det andra i slutet av sommaren.
Det första var den 7 juni 2011 med totalt 41 000 blixturladdningar över svenskt område. Det är rekord sedan nuvarande blixtregistreringssystem infördes år 2002.
Det andra tillfället var den 27 augusti. Då registrerades 31 000 blixtar över Sverige.

Totalt under hela sommaren registrerades 301 383 blixturladdningar i Sverige. Detta är med god marginal det högsta värdet under de senaste tio åren. Det tidigare rekordet var 223 025 blixtar sommaren 2003.

Algblomningen

Det blev en lång period med algblomning i Östersjön under sommaren 2011, men inga tillfällen med extremt höga koncentrationer.

Den första ytansamlingen av cyanobakterier visade sig i Finska viken den 29 juni. Mer omfattande ytansamlingar i Östersjön iakttogs första gången den 7 juli.

Den storskaliga blomningen var slut efter den 11 augusti, men så sent som den 5 september observerades ytansamlingar av cyanobakterier sydost om Gotland.