Våren 2011 - Den kalla vintern följdes av en varm vår

Efter den kalla vintern följde en varm vår. Framför allt april bjöd på många värmerekord. Fjällen fick ovanligt mycket nederbörd medan framför allt sydöstra Sverige hade en torr vår.

Övervägande torr marsmånad – men i fjällen blåst och mycket nederbörd

Mars inleddes med ett intensivt lågtryck som orsakade en ordentlig storm i Lapplandsfjällen. Vid stationen Stekenjokk var medelvinden uppe i 44 m/s, vilket tangerar svenska rekordet för högfjällsstationer.

Ytterligare ett antal lågtryck berörde Sverige under månaden och det gick lite upp och ner med temperaturen.

Det mesta av nederbörden fastnade i fjällen, där Hemavan/Tärnaby rapporterade den nederbördsrikaste marsmånaden sedan 1953. På de flesta andra håll i landet var det en torr eller lokalt mycket torr månad.

Läs mer om marsvädret
December 2010 - En mycket kall december

I april föll värmerekorden

April var en av de allra varmaste som noterats. Medeltemperaturen blev rekordhög vid ett stort antal stationer från Skåne i söder till Lappland i norr.

En av de soligaste och varmaste perioderna inföll lämpligt nog under påsken. På påskdagen den 24 noterades temperaturer på 23-24° ända upp till Medelpad och Ångermanland.

Nederbördsmönstret var snarlikt det i mars med mycket nederbörd i fjällen och i stort sett torrt eller mycket torrt i övrigt.

Det mest dramatiska väderskeendet under april utspelade sig i samband med ett par intensiva lågtryck den 7-8. Örskär vid Upplandskusten rapporterade då en medelvind på 28 m/s. Detta var det enda stormtillfället i svenska kustfarvatten under våren.

Läs mer om aprilvädret

Kortvarigt bakslag för våren i maj

Våren drabbades av ett bakslag när kall luft drog ner över landet i början av maj. I Kristianstad sattes nytt köldrekord för maj med -3,8° den 4. Samtidigt bildades ett tunt snötäcke i inre Götaland.

Vårvärmen kom dock tillbaka så småningom och den 31 tangerade Örebro sitt värmerekord för maj som stått sig sedan 1889.

Majvädret bjöd också på en hel del regn och förutom i sydöstra Sverige föll mer nederbörd än normalt. Det var även åskrikt för att vara en majmånad.

Läs mer om majvädret

Den kalla vintern följdes av en varm vår

Karta över medeltemperaturens avvikelse från det normala under våren 2011
Medeltemperaturens avvikelse från den normala, våren 2011. Förstora Bild

Efter den kalla vintern följde en vår som var varmare än normalt i hela Sverige. Inte minst den på många håll rekordvarma aprilmånaden drog upp vårens medeltemperatur.

Någon rekordvarm vår var det dock inte fråga om. I allmänhet var våren 2007 varmare och även våren 2009 var varmare på sina håll.

Rekordartad vårnederbörd i fjällen

Karta över nederbörd i procent av det normala under våren 2011
Nederbörden i procent av det normala under våren 2011. Förstora Bild

I Norrlandsfjällen föll mer nederbörd än normalt under alla de tre vårmånaderna. Lokalt resulterade detta i en rekordstor vårnederbörd. Det gäller till exempel för Hemavan/Tärnaby där mätserien startade 1886. I Gäddede, med mätningar sedan 1906, blev detta den tredje nederbördsrikaste våren.

I östra delarna av Sverige var det däremot torrt väder som dominerade. I Kalmar var våren den torraste sedan 1964 och i Uppsala den torraste sedan 1965.

I fjällen kulminerade snötäcket i mars

Under mars smälte snön i stort sett bort från Götaland och sydligaste Svealand. Längre norrut skedde inga större förändringar av snötäcket och i fjällen ökade snödjupen. Säsongens största snödjup rapporterades från Katterjåkk med 198 centimeter den 27 mars.

Under den mycket varma aprilmånaden befriades övriga delar av Sverige från snö, med undantag av västligaste och nordligaste Norrland.

I maj minskade snötäcket även i fjällen och vid månadsskiftet maj/juni var Katterjåkk den enda stationen i Sverige som fortfarande rapporterade mätbart snödjup.

Snödjupskarta för 15 mars 2011
Snödjupet den 15 mars 2011. Förstora Bild
Snödjupskarta för 30 april 2011
Snödjupet den 30 april 2011. Förstora Bild

Isen pressades österut och smälte bort efterhand

Milda västliga vindar tärde hårt på isen i mars och den pressades ihop mot den finska sidan. Redan första veckan i mars var det i stort sett isfritt från Ålands hav och söderut.

Under den mycket varma aprilmånaden fortsatte isavsmältningen i rask takt. Den 18 maj var hela Bottenhavet isfritt, frånsett några isbumlingar.

Den sista iskartan för säsongen publicerades den 21 maj.

Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 15 mars 2011
Isutbredningen den 15 mars 2011. Förstora Bild
Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 15 maj 2011
Isutbredningen den 15 maj 2011. Förstora Bild