Hösten 2011 - Rekordvarmt i norr och mycket snöfattigt

I praktiskt taget hela Sverige var hösten varmare än normalt, i norra Norrland till och med rekordvarm. Fram till mitten av november var det ytterst dåligt med snö i hela landet. I och för sig var hösten mycket nederbördsrik i norr, men det mesta kom i form av regn. Södra och östra Götaland hade däremot mycket torrt under hösten.

Sensommarvärme i september

September var något av en fortsättning på de ostadiga men ändå rätt varma sommarmånaderna.

Större delen av Sverige fick mer nederbörd än normalt. I norra Norrland föll på en del håll rekordstora nederbördsmängder, exempelvis i Jokkmokk och Piteå.

Medeltemperaturen var över den normala i praktiskt taget hela landet. Längst i norr var det fråga om en av de allra varmaste septembermånader som noterats.

Märkligast var värmen i slutet av månaden. Hudiksvall hade 25,6° den 29 september, vilket är den högsta temperatur som noterats i Sverige så sent på året.

Läs mer om septembervädret

Värmen fortsatte i oktober

Det varma vädret bestod i oktober. Allra varmast var det den första dagen i månaden. Då noterades nya värmerekord för oktober i bland annat Lund, Falsterbo, Örebro och Sveg.

På flera håll hade man en av de soligaste oktobermånaderna och i mellersta delen av landet samt längst i söder var nederbördsmängderna små. I norra Norrland följdes den mycket regniga septembermånaden av nederbördsrikt väder även under oktober.

Något bestående snötäcke bildades ingenstans i landet och i slutet av månaden var det barmark på samtliga stationer.

Läs mer om oktobervädret

Extremt snöfattigt i mitten av november

November inleddes med för årstiden mycket milt väder. Hudiksvall rapporterade 16,0° den 1, vilket innebar nytt norrländskt värmerekord för november. Det milda vädret bestod med bara kortvariga avbrott, varför det som helhet blev den hittills varmaste novembermånaden på flera håll i mellersta och nordligaste Norrland.

På de flesta håll i landet var det en mycket torr månad med flera nya rekord i södra och östra Götaland. Lund upplevde den torraste november som noterats sedan mätningar började där för drygt 150 år sedan. I Visby tangerades ett rekord som stått sig sedan november 1865.

Det torra och milda vädret resulterade i mycket dålig snötillgång. Den snö som föll hade svårt att ligga kvar, och så sent som den 17 november var det ingen station som rapporterade mätbart snödjup. Något sådant har aldrig tidigare noterats under de drygt 100 år vi haft regelbundna observationer av snödjup i Sverige.

Den 27 november, första advent, var det dags för höstens första och enda storm. Väderöarna och Hanö rapporterade 30 m/s i medelvind. Hanö hade dessutom vindbyar på 41 m/s, vilket är svenskt novemberrekord om man undantar fjällstationer.

Läs mer om novembervädret

Rekordvarm höst i norra Norrland

Karta över medeltemperaturens avvikelse från det normala under hösten 2011
Medeltemperaturens avvikelse från den normala, hösten 2011. Förstora Bild

På de flesta håll i norra Norrland blev hösten 2011 den varmaste hittills. I Lapplandsfjällen var det lokalt nästan en grad varmare än tidigare rekord. De tidigare varmaste höstarna i norra Norrland noterades i allmänhet något av åren 2000, 1999, 1961, 1958 eller 1938.

I södra Sverige kunde hösten inte tävla med den rekordvarma hösten 2006.

Området kring Hanöbukten och södra Öland hade normal eller till och med något under normal medeltemperatur. Detta orsakades av att det där vällde upp rätt kallt havsvatten under första halvan av hösten.

Mycket nederbördsrikt i norr- mycket torrt i sydost

Karta över nederbörd i procent av det normala under hösten 2011
Nederbörden i procent av den normala under hösten 2011. Förstora Bild

I norra Norrland blev det en mycket nederbördsrik höst, framför allt beroende på de kraftiga regnen i september.

På sina håll i norra Norrland behöver man inte gå tillbaka längre än till 2006 för att finna en höst med ännu mer nederbörd. Men i Jokkmokk blev hösten 2011 den hittills nederbördsrikaste sedan mätningar inleddes 1860. I Gällivare var det den nederbördsrikaste hösten sedan 1935 och i Pajala sedan 1967.


I södra och östra Götaland var alla tre höstmånader torrare eller mycket torrare än normalt.

Där behöver man på många håll i och för sig inte gå längre tillbaka än till 2005 för att finna en ännu torrare höst. Men Ölands södra udde upplevde den torraste hösten sedan mätningar startade där för omkring 130 år sedan, Hoburg och Visby hade den torraste hösten sedan 1951 och Lund den torraste sedan 1959.

Ytterst blygsamt snötäcke

Snödjup den 30 november 2011.
Snödjup den 30 november 2011. Förstora Bild

Det milda och periodvis torra vädret innebar dåliga förutsättningar för något tjockt och bestående snötäcke.

Den 7 oktober rapporterades det första snötäcket för säsongen från några stationer i Lappland. Det ska jämföras med hösten 2010 då det första snötäcket i landet rapporterades den 25 september.

Snön kom och smälte bort flera gånger och det unika inträffade att så sent som den 17 november rapporterade ingen svensk station mätbart snödjup. Det tidigare "rekordet" i det avseendet är från 1953 då ingen station hade något snötäcke den 8 november. 1937 och 1918 är andra år då det varit tillfällen med i stort sett barmark 2-3 veckor in i november.

Under andra halvan av november byggdes det efterhand upp ett snötäcke i norra och västra Norrland. I slutet av månaden kunde de båda jämtländska stationerna Ankarvattnet och Leipikvattnet uppvisa ett snödjup på 40 centimeter.

Sen eller obefintlig isläggning

Det mycket milda vädret gjorde att det inte bildades någon is till havs under november. Det ska jämföras med hösten 2010 då den tidiga och kraftiga kylan bidrog till att de första isarna lade sig redan den 8 november.

Även i sjöar var isläggningen sen. På små sjöar i norra Sverige var isläggningen cirka tre veckor försenad, och många sjöar som vanligtvis isläggs i november var fortfarande öppna vid månadens slut.