Frågor och svar om alger

SMHIs oceanografer får ofta frågor från allmänheten angående alger och algblomning. Här sammanfattar vi några av dessa.

Vanliga frågor om alger och algblomning

Vad är alger?

Alger definieras i detta sammanhang som encelliga organismer som kan utföra fotosyntes. Blågröna alger är egentligen bakterier, varför de kallas cyanobakterier.

Är alger farliga?

Läs mer på Informationscentralen för Egentliga Östersjöns webbplats.
Informationscentralen för Egentliga Östersjön

Vågar jag bada?

Det kan gå bra att bada i vatten med algblomning. Men det föreligger alltid risk att drabbas av t ex hudirritationer eller andra problem. Vid ytansamling i Östersjön skall man vara försiktig.

Läs mer på Informationscentralen för Egentliga Östersjöns webbplats.
Informationscentralen för Egentliga Östersjön

Vad gör jag om jag får en kallsup?

Vanligtvis krävs det större mängder vatten för att bli dålig, men avvakta och var uppmärksam på symptom. Om du får hudbesvär eller symptom som illamående och/eller diarré bör du ta kontakt med läkare.

Mer information om skadliga algblomningar i Östersjön hittar du hos Informationscentralen för Egentliga Östersjön.

Vågar jag plocka musslor för att äta?

På svenska västkusten finns ett övervakningsprogram för alggifter i musslor. Aktuell situation finns på telefonsvararen - 
Blåmusslan 031-60 52 90 samt på Livsmedelverkets webbplats (sök efter musslor).

Musslor som säljs i handeln skall alltid vara kontrollerade.

När inträffar algblomningar?

Algblomningar kan dyka upp i stort sett under hela året, men de potentiellt skadliga blomningarna i Östersjön är vanligast under högsommaren (juli-augusti) och delar av hösten.

Hur uppstår den och och var, vilket djup?

Algblomningar kan uppträda i alla sorters vatten. De förekommer både till havs, vid kuster och i vattendrag såväl inom Sverige som utomlands. De sker vanligen nära vattenytan pga solljuset är starkast där.

Har algblomning ökat?

Vissa typer av algblomningar verkar ha ökat på senare år.

Varför blir vattnet grönt?

Färgen varierar mellan olika algarter. De vanligaste Östersjöalgerna ger grön färg.

Vilka effekter?

De första symptomen är likartade hos människa och husdjur: illamående, kräkningar, diarré och eventuellt feber. Husdjur och vilda djur är de grupper som löper störst risk att bli drabbade i samband med algblomningar. Djur som dricker algbemängt vatten kan bli allvarligt sjuka och till och med dö av förgiftning.

För vuxna människor är risken normalt liten att drabbas. Barn (speciellt småbarn) har inte samma förmåga att hålla munnen stängd och kan därför få i sig kallsupar och följaktligen ganska stora vattenmängder. Små barn bör därför hållas ifrån vatten med synlig algblomning.

Kan satelliter se algblomningar genom moln?

Nej, åtminstone inte de NOAA, TERRA och AQUA-satelliter som används av SMHI.

Kan satelliter se algblomningar i mörker?

Nej, åtminstone inte de NOAA-satelliter som används på SMHI.

Vilka alger syns från satellit?

Endast alger som ansamlats vid eller nära ytan syns från satellit. I Östersjöns brackvattenmiljö gäller det framförallt större blågrönalger (cyanobakterier), t.ex. arterna Aphanizomenon sp. och Nodularia spumigena. I Västerhavet kan dessa brackvattenarter ej växa. Här förekommer ibland ofarliga kalkflagellater (coccolithoforider) vars kalkplattor reflekterar solens ljus och därför syns tydligt från satellit när de blommar. Vattnet blir turkost till färgen.