Världsvattendagen 2022

Årets tema för Världsvattendagen är grundvatten, vilket inte minst är en viktig resurs för människor och andra levande varelser. Som FN Vatten formulerar det så får vi inte glömma det viktiga grundvattnet även om det inte syns. Det är framförallt Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) som arbetar med och driver dessa frågor i Sverige. På deras hemsida kan du hitta mer information och data om det nationella grundvattenarbetet.

Jordglob, Världsvattendagen 22 mars 2022

En del som SMHI bidrar med är forskningsprojekt som länkar samman grundvattenfrågorna med vilken mängd och kvalitet vi har på vattnet i vattendrag och sjöar. Att ha tillräckligt med vatten av god kvalitet är av stor vikt för människa och miljö på olika sätt och därför studerar vi förhållanden och processer som påverkar dessa. Det finns även direktiv, lagstiftning och målsättningar för arbetet med vatten som både SGU och SMHI jobbar mot. Däribland Ramdirektivet för vatten i Europa och FN:s 6:e mål för hållbar utveckling: Rent vatten och sanitet.

Grundvatten, illustration

När forskare från SMHI undersöker vattenkvalitet och vattenmängd använder vi beräkningsmodeller som både kan hjälpa oss förstå frågorna och komplettera med data där det inte finns tillgängliga observationer. Framförallt är SMHI:s forskning inriktad på utveckling av modellen Hydrological Predictions for the Environment (HYPE), hur den tillämpas och hur den används. Dels vetenskapligt men också praktiskt gällande frågor om vattenhantering.

Läs mer om grundvatten och SMHIs forskning:
UN World Water Development Report 2022SMHIs temasida om världsvattendagen
Hydrologisk forskning på SMHI
​​​​​​​Lär dig mer om grundvatten​​​​​​​