Rekordtidig vår i Sveg och Storlien

Förra veckans ovanligt milda väder gjorde att den meteorologiska våren mycket snabbt kunnat avancera upp över landet. Kallare luft har nu dragit ner över landet och effektivt hejdat vårens framfart. Innan kalluften nådde fram hann våren nå upp till södra och mellersta Norrland där den lokalt blev rekordtidig. 

I Sveg i Härjedalen finns kontinuerliga mätningar av temperaturen från 1881 och framåt. Där har man aldrig observerat en så tidig ankomst av våren som i år. Redan den 24 februari ankom våren till Härjedalens största ort. Det tidigare rekorddatumet härrörde från 1959 då våren anlände den 25 februari. Ytterligare en gång har det hänt att våren anlänt redan i februari vilket skedde den 27 februari 1887.

I Storlien-Storvallen i Jämtlandsfjällen anlände den meteorologiska våren den 23 februari. Detta är tangerat rekord över tidigaste ankomstdatum för våren. Lika tidig var våren där år 2014. Kontinuerliga temperaturmätningar i Storlien finns från 1899 och framåt.

För den kopplade mätserien Vindeln/Vindeln-Sunnansjönäs/Hällnäs-Lund (startår 1946) i Västerbotten där vi har digitaliserade värden från 1949 och framåt är det första gången som den meteorologiska våren anländer redan i februari. I år anlände våren dit den 25 februari. Det gamla rekorddatumet var den 7 mars vilket skedde 1997. Det bör dock påpekas att nuvarande mätstation som upprättades år 2000 ligger drygt 60 m högre upp i terrängen vilket framför allt påverkar nattemperaturerna.

Ovanligt tidig vår även i Östersund/Frösön, Piteå, Bjuröklubb och Härnösand

I Östersund/Frösön i Jämtland fick man meteorologisk vår den 24 februari. För perioden 1876 och framåt finns två tidigare ankomstdatum där, nämligen den 15 februari 1891 och den 23 februari 2013. År 2015 var våren lika tidig som i år.

I Härnösand i Ångermanland blev årets vår mycket tidig med ankomstdatumet den 23 februari. Där har våren anlänt tidigare vid sex tillfällen, senast 2014. Allra tidigast var våren där 1961 och 1949 då den kom den 15 februari vilket är tidigast möjliga ankomstdatum. Även 1990, 1943 och 1878 var våren där tidigare än i år.

Den 25 februari anlände våren till Piteå i Norrbotten. Där finns det sedan temperaturmätningarna inleddes i juli 1859 bara två tidigare ankomstdatum för våren. Allra tidigast var våren 1975 då den anlände den 21 februari. Det andra tillfället hämtar vi från 2015 då våren kom den 24 februari. Ytterligare ett fall med vår i februari finns från 1959 då den kom den 26 februari, dvs en dag senare än i år.

Ute vid Bjuröklubb i Västerbotten där temperaturmätningar inleddes 1879 finns bara ett enda tidigare ankomstdatum för våren. År 2015 anlände den meteorologiska våren dit den 24 februari. I år fick man vår den 25 februari, alltså en dag senare. Ytterligare ett fall med vår i februari finns från 1948 då våren kom till Bjuröklubb på skottdagen den 29 februari.

Trevlig helg!

/Misha