Rekordlågtrycket den 1 november 1921

För en tid sedan skrev jag om det svåra ovädret den 23 oktober 1921. Bara lite drygt en vecka senare var det dags för nästa oväder. Det vill säga i dagarna precis hundra år sedan. Det efterlämnade rekord både vad gäller lufttryck och snödjupsökningar som fortfarande står sig.

Det var ett mycket intensivt lågtryck som passerade från Jämtland över Västerbotten och sedan mot Vasa i Finland. Lågtrycket fördjupades på sin väg över Sverige och hade vid Holmögadd ett lägsta lufttryck på 948,3 hPa. Det är ett svenskt rekord för lägsta lufttryck i november som fortfarande står sig.

Väderanalys 1 november 1921
Väderanalys gällande klockan 19 fredagen den 1 november 1921. Illustration SMHI Förstora Bild

Lägsta uppmätta lufttryck i Sverige i november

Rekordartad snödjupsökning

Vid det här tillfället var det inte bara det låga lufttrycket som var rekordartat. Norr om lågtrycksbanan föll stora mängder snö. I Njuonjesbäck steg snödjupet från 6 cm den 31 oktober till 115 cm den 1 november.

Det innebär en snödjupsökning på 109 cm på ett dygn och detta är det mesta vi känner till vid någon station i Sverige överhuvudtaget. Snödjupet på 115 cm räcker för övrigt till för en femte plats bland de allra största snödjupen i Sverige i november. Detta trots att det inträffade redan den första dagen i månaden.

Karta med Njuonjesbäck
Illustration SMHI Förstora Bild

Njuonjesbäck var en i vissa lägen mycket nederbörds- och snörik station i Tarradalen väster om Kvikkjokk i Lapplandsfjällen

Största snödjup i november

En observatör behöver egentligen inte ange mer än de ordinarie dagliga mätningarna. Men ibland finns det bifogade personliga kommentarer som kan vara till nytta när man värderar ett extremvärde. I det här fallet hade observatören skrivit att nederbördsmätaren var översnöad. Det innebar i och för sig problem för nederbördsmätningen, men ger en bild av det snölandskap som måste ha inramat Njuonjesbäck den där novembermorgonen för hundra år sedan.

Lågtrycket följdes av orkanvindar

Vi ska väl också nämna något om vindarna i samband med det här ovädret. Det var framför allt på baksidan av lågtrycket som det tog i rejält.

Sammanlagt sex svenska kuststationer från Skagerack upp till Brämön vid Medelpadskusten rapporterade orkan. Antingen i form av en uppmätt vindhastighet eller en vind uppskattad till Beaufortskalans tolfte och högsta klass.

Enligt tidningsuppgifter förliste antal fartyg i samband med det här ovädret. Däribland ångaren Hilda utanför Karlskrona och ångaren Belgrove utanför Jylland. Dessa haverier krävde ett dussintal dödsoffer vardera.

Det vore fel att säga att man på den tiden var mer van vid olyckor. Men det är nog tveklöst så att en storm av den här kalibern då orsakade betydligt fler olyckor i våra farvatten än vad som skulle ha varit fallet idag.

Sverker Hellström