Östersjöns nivå, eller Vem drog ur proppen?

Efter en februarimånad med rejält högt vattenstånd i Östersjön har havsytan raskt återgått till en mer välbekant nivå. Vi reder ut sambanden med utgångspunkt i väderutvecklingen hittills under året, och funderar över om detta är normalt eller inte.

Blåsvädren i början av året fyllde Östersjön

Vintern är stormarnas tid, och de första månaderna av 2022 gjorde oss inte besvikna. Särskilt andra halvan av både januari och februari blev betydligt blåsigare än normalt med lågtryck som radade upp sig. Ständiga västvindar tryckte in vatten genom Öresund och Bälten, sakta men säkert fylldes Östersjöbassängen till brädden.

Mätplatsen vid Landsort mitt på Sörmlandskusten är representativ för Östersjöns medelnivå, när vattenståndet därstädes är högt så finns det mycket vatten i vårt östra innanhav. Och mycket vatten var det som flödade in under januari och februari, den halvmeter som vattenståndet steg motsvarar för Östersjöns del (Bottniska viken och Finska viken undantagna) cirka 100 kubikkilometer (100 miljarder kubikmeter) eller mer än 20 000 kubikmeter per sekund under de knappa två månader det tog att höja vattennivån.
 

Landsort
Vattenståndet vid Landsort i nordvästra Östersjön samt lufttrycket vid Svenska Högarna i norra Östersjön från nyår till mitten av mars. Periodens tre namngivna lågtryck är markerade. Förstora Bild

Högtrycket i mars drev ut vattnet

Så länge lågtryck och västvindar dominerade väderläget förblev vattenståndet högt. Men de tre sista dagarna av februari växte en högtrycksrygg in över landet, vinden mojnade och Östersjöns påfyllnadskran stängdes. Med fortsatt högtrycksbetonat väder hittills i mars har luftens tryck hjälpt till att skicka ut det överflödiga vattnet samma väg som det kommit in, genom Öresund och Bälten och vidare ut i Nordsjön.

Liksom vintern är stormarnas tid, är våren ofta en lugn och stillsam del av året. Och eftersom vädret med blåst och hög- eller lågtryck i så stor grad styr vattenståndet i Östersjön, är den utveckling vi sett under början av 2022 snarare regel än undantag. Östersjöns vattennivå följer en tydlig årscykel, med stigande vattenstånd under hösten och vinterns stormar och sjunkande framåt våren.

Jörgen Öberg, oceanograf och gästbloggare


Intressanta länkar:

I Kunskapsbanken om vattenståndets årstidsvariationer

I Kunskapsbanken om lufttryck och vattenstånd

Ackumulerade inflöden genom Öresund