Mycket sen vinter i Gävle och Stockholm

Efter en mild decembermånad väntas nu för årstiden mer normala temperaturer även över södra Sverige med minusgrader dagtid långt ner över Götaland under den närmaste veckan. Därmed kommer den meteorologiska vintern således att kunna avancera söderut efter att ha i princip ha stått och stampat i december. Normalt sett skall praktiskt taget hela Sverige ha fått meteorologisk vinter den 1 januari. Till dags dato är det emellertid ännu meteorologisk höst i stora delar av Götaland, östra Svealand, i trakterna kring Gävle samt längs det yttre kustbandet upp till Lungö utanför Härnösand i Ångermanland. För Gävles del skall man normalt sett få meteorologisk vinter i slutet av november medan man i Stockholm vanligtvis får vänta till början av december. Vinterns fortsatta äventyr följes bäst på årstidskartan.

Fjärde senaste vintern i Gävle sedan 1859

För Gävles del får man gå tillbaka till 2012 samt 2007 för att finna ett lika sent eller senare ankomstdatum för den meteorologiska vintern. 2012 anlände vintern den 5 januari medan man 2007 fick vänta till den 19 januari. Utöver dessa två år är det endast 1961, 1937 och 1930 som vintern anlänt först efter årsskiftet. Det allra senaste ankomstdatumet för vintern i Gävle inträffade 1930 då det dröjde ända fram till den 28 januari innan man fick vinter. 1937 fick man vänta till den 16 januari medan vintern 1961 anlände den 5 januari.

Utifrån den senaste prognosen väntas dygnsmedeltemperaturen troligen hålla sig under noll på fredag den 5 januari. Därefter väntas temperaturen hålla sig på minussidan från och med lördag den 6 januari. Således kommer den meteorologiska vintern 2018 med all säkerhet att bli den fjärde senaste vintern i Gävle sedan temperaturmätningarna inleddes där 1859.

Nittonde senaste vintern i Stockholm

Utifrån den senaste prognosen väntas den meteorologiska vintern göra sitt intåg i Stockholm på lördag, trettondagen, den 6 januari. Detta skulle i så fall innebära det 19:e senaste ankomstdatumet för den meteorologiska vintern i Stockholm. Här har även åren 1949 och 1973 då den meteorologiska vintern helt uteblev inkluderats i statistiken. För att finna ett senare ankomstdatum i Stockholm räcker det med största sannolikhet att gå tillbaka till 2014 då den meteorologiska vintern anlände den 10 januari. Temperaturmätningarna i Stockholm inleddes 1756.

Sen vinter i Stockholm ökar chansen för tidig vår

För Stockholms del gäller att ifall den meteorologiska vintern inte anländer förrän efter nyår är sannolikheten stor att den meteorologiska våren anländer minst en vecka före normaldatumet 16 mars. Av de 27 fall då vintern anlänt först efter nyår har våren anlänt tidigare än normalt i 15 av dessa fall. I 6 fall har vårens ankomst varit "normal" (här definierat som ±7 dagar från normaldatumet) medan den i 6 fall varit senare än normalt. Det tidigaste datumet som den meteorologiska våren kan anlända enligt SMHIs definition är den 15 februari.