Mycket milda sydvästvindar över norra Sverige

Vinterkylan lyser med sin frånvaro över Sverige och de kommande dagarna fortsätter mild eller mycket mild luft att strömma upp över Skandinavien. Under torsdagsdygnet skulle temperaturen i Västerbotten och Norrbotten möjligen kunna nå upp till 7-8 plusgrader. Samtidigt har det på flera håll i Central- och Sydeuropa varit ovanligt kallt hittills i januari med rapporter om snöfall långt ner över Spanien och nordligaste Afrika.

Mäktigt högtryck över Centraleuropa

För att försöka förstå väderläget som har gett oss den här märkliga temperaturfördelningen kan vi börja med att backa bandet ca 10 dagar. Kall luft drog då ner över Sverige med omkring 15 minusgrader på en del håll ända ner över Götaland. Kylan var dock ytterst tillfällig och ersattes snart av betydligt mildare luft västerifrån. Vart tog då den kalla luften vägen? Jo, den kalla luften fortsatte söderut över Europa. Där blev den sedan liggandes som en avskuren kalluftsdroppe eller kalluftstunga söder om ett mäktigt högtryck. Atlantens lågtryck och mildluft styrdes norr om högtrycket mot Skandinavien samtidigt som kalluften, med ost- och nordostvindar söder om högtrycket, fortsatte åt sydväst mot Frankrike, Spanien och nordligaste Afrika, se figur 1. Den temperatur- och tryckfördelning som uppstod har sedan utgjort ett typexempel på vad som kallas en blockerad vädersituation.  (Nämnas kan att det faktiskt redan en vecka tidigare uppstod en liknande situation med en droppe kalluft som drog ner över Sydosteuropa).

Figur 1. I bilden visas en analys av tryck och luftmassa från den 19 januari i år. Ett högtryck syns över Centraleuropa omgivet av lågtryck. Kall luft över Sydeuropa och mild luft över Skandinavien.
Figur 1. I bilden visas marktrycket reducerat till havsytans nivå samt temperaturen på 850 hPa (ca 1500m). Notera det mäktiga högtrycket över Centraleuropa som omges av flera lågtryck i såväl norr som söder och väster. Notera också hur varm luft strömmar upp på lågtryckets västsida och in mot Sverige samt hur kal luft dras runt på andra sidan högtrycket. Förstora Bild

Milda sydvästvindar och möjlig Föhneffekt

I skrivande stund håller ytterligare en omgång kall luft på att borra sig söderut för att fylla på förrådet med kalluft över kontinenten. Väster om högtrycket strömmar samtidigt mycket mild luft åter norrut med en anmärkningsvärt mild sydvästlig luftström som sträcker sig hela vägen från Azorerna upp till nordligaste Skandinavien, se figur 2.

Bilden visar det prognostiserade marktrycket reducerat till havsytansnivå samt temperaturen på 850 hPa för torsdag och fredag 00z.
Figur 2. Bilden visar det prognostiserade marktrycket reducerat till havsytans nivå samt temperaturen på 850 hPa för torsdag och fredag 00z. Notera högtrycket över kontinenten, den mycket milda luften som strömmar upp över Sverige och den kalla luften som strömmar ner över sydöstra Europa. . Förstora Bild

Störst genomslag ser mildluften denna gång ut att få i delar av Norrland där vinden hjälper till att blanda om luften så att temperaturen i natt (natt mot torsdag) lokalt kanske kan nå upp till 7-8 plusgrader i Västerbotten och Norrbotten.  I samband med den kraftiga väst- och sydvästvinden med stora nederbördsmängder i fjällen är det också tänkbart att det kan bli en viss föhneffekt, vilket ytterligare skulle kunna hjälpa till att höja temperaturen just vid Norrlandskusten.

Inversionsbildning och inte fullt lika milt i södra Sverige

I södra Sverige väntas däremot något mindre vind och i eventuellt klara områden kan det, den milda luften till trots, bli någon minusgrad under natten. Samma princip gäller för övriga landet under resten av veckan, trots att luftmassan över Sverige är mycket mild även under fredag, lördag och söndag så ser det efterhand ut att bli lite längre temperaturer. Detta till följd av att klart väder och avtagande vindar kan leda till så kallad inversionbildning med ett kallt skikt närmast marken.

Mattias Lind, Meteorolog
Telefon 
Skicka e-post till Mattias Lind