Kall inledning på 2017 i Europa

Det har varit en kall eller mycket kall inledning på väderåret 2017. Det gäller i synnerhet i de centrala och östra delarna av Europa, där kylan krävt åtskilliga dödsoffer.

Det har varit några övervägande milda vintrar i Europa, men om vi går fem år tillbaka till 2012 så finner vi ett år med flera svåra köldperioder i Europa.

I december det året krävdes omkring 200 dödsoffer i östra Europa. I februari var det minst lika många dödsoffer. Den första februariveckan låg temperaturen på många håll 10-15 grader under den normala och Frankrike upplevde den längsta köldperioden sedan 1987.

Även i exempelvis januari 2010 var det också mycket kallt i Europa.
 

Temperaturavvikelse i Europa 1-9 jan 2017
Temperaturavvikelse i Europa för perioden 1-9 januari 2017. Observera att värdena är i hela tiondels grader. Illustration SMHI Förstora Bild

-50° i Ryssland?

Några exempel på lägsta temperaturer sedan nyår:

  • Polen -27,4° i Suwalki den 7 och Kasprowy Wierch den 6
  • Tjeckien -25,4° i Lysa Hora den 7
  • Slovakien -30,3° i Dudince den 8
  • Rumänien -29,0° i Sibiu den 10
  • Grekland -19,2° i Florina den 8

De allra lägsta temperaturerna hittar vi inte helt förvånande i Ryssland.

Där rapporterade stationen Okunev Nos -50,2° den 6. Även om tidsserien verkar rimlig, så är jag än så länge en aning tveksam eftersom stationen inte brukar förekomma i de här sammanhangen. Samma dygn var det dock -48,4° i Moseevo och -47,6° i Kojnas. Dessa stationer ligger i ungefär samma område av europeiska Ryssland.

Det har varit kallare tidigare

Några rekord är det i allmänhet inte fråga om den här gången.

Exempelvis var det -56,4° i Hoseda Hard i nordligaste Ryssland den 19 februari 2010 och -35,1° i Samedan i Schweiz den 6 februari 2012.

Förhållandevis milt på Alptopparna

Om man tittar lite närmare på avvikelsekartan ovan så hittar man en station på gränsen mellan Italien och Österrike som haft i genomsnitt en grad mildare än normalt. Det är Dobbiaco på 1 220 meters höjd.

Vanligtvis är temperaturavvikelser geografiskt mer homogena än den egentliga medeltemperaturen. Medeltemperaturen påverkas av höjden, avståndet till hav eller större sjöar med mera.

Även om det är stora skillnader i medeltemperatur så brukar temperaturavvikelserna vara likartade. Men vintertid så kan det råda diametralt motsatta förhållanden mellan stationer i dalgångar och på bergstoppar. I dalgångar kan månaden ha varit kallare än normalt och på bergstoppar varmare, eller vice versa.

Så var det delvis i Alperna nu i december och ibland är det fallet även i Sverige. Under sådana förhållanden kan det vara praktiskt taget omöjligt att göra en analys som fångar in alla stationer.