Mareld i december på Västkusten

De senaste veckorna har tegelfärgade eller orange ytansamlingar av plankton observerats på flera platser längs västkusten. Nattetid kan spektakulär mareld avnjutas. Det är det encelliga djurplanktonet Noctiluca scintillans som utgör de färgglada ansamlingarna.

Denna planktonorganism producerar bioluminiscens vilket innebär att den skapar ljusblixtar när man rör om i vattnet. Ta en promenad till havet när mörkret fallit och rör om med en kratta eller liknande så skapar Noctiluca ett fyrverkeri i vattnet. Att simma med cyklop genom mareld är en fantastisk upplevelse.

Mareld sent på året

Mareld vid Hinsholmskilen, Göteborg, 16 december 2020.
Hinsholmskilen, Göteborg, 16 december 2020. Foto Mia Dahlström Förstora Bild

Mareld kan förekomma under en stor del av året i Västerhavet men är mest känd från tidig höst. Att Noctiluca uppträder i december verkar vara ovanligt men det finns inga systematiska observationer av mareld i Sverige.

Läs mer i SMHIs kunskapsbank:
Vad är mareld?

Bild på Noctiluca scintillans i mikroskop
Noctiluca scintillans Foto Karin Pettersson

För växtplankton har tillväxtsäsongen blivit längre under senare år. Det kan gynna förekomst av Noctiluca sent på hösten eftersom föda i form av växtplankton finns tillgänglig. Vattentemperaturen är ovanligt hög i Västerhavet hösten 2020 (se rapporter från SMHI:s expeditioner med forskningsfartyget R/V Svea). Kopplingen mellan vattentemperatur och förekomst av Noctiluca är oklar.Läs expeditionsrapporter från SMHI:s expeditioner med R/V Svea:
Expeditionsrapporter från utsjöövervakningen

Noctiluca scintillans i mikroskop
Noctiluca scintillans kan bli upp till ca 1 mm i diameter. Foto Bengt Karlson

Om dinoflagellater

Mareld produceras av många olika dinoflagellater, en grupp encelliga organismer som är viktiga i havets näringsväv. Bland dinoflagellater finns det arter som använder solen som energikälla, de kör fotosyntes och fungerar som växtplankton.

Andra arter bland dinoflagellaterna livnär sig genom att äta andra plankton. Dessa arter fungerar som djurplankton. Vissa arter kan både köra fotosyntes och äta andra plankton, så de är både växt- och djurplankton. Många dinoflagellater är duktiga på att simma och kan röra sig vertikalt i vattenmassan.

Mareld i Östersjön och marelds funktion 

I Östersjön förekommer mareld från dinoflagellaten Alexandrium ostenfeldii. Det är många dinoflagellater som producerar bioluminiscens. För arten Lingulodinium polyedra har man visat att ljusblixtarna från bioluminiscensen ger ett skydd från att ätas upp av djurplankton1 (Prevett et al. 2019). 

Källhänvisningar

1Prevett, A., Lindstrom, J., Xu, J.Y., Karlson, B., Selander, E., 2019. Grazer-induced bioluminescence gives dinoflagellates a competitive edgeCurrent Biology 29(12), R564-R565.