Lovisastormar - Myt eller verklighet?

I dag är det den 25 augusti och Lovisa har namnsdag. Det finns ett uttryck som heter Lovisastormar och med det menas att atmosfären så här års tenderar att gå in i en mer höstlik cirkulation och därmed ökar risken för stormar. Men ligger det verkligen något i detta?

Om vi ser på statistiken över högsta vindhastigheter i augusti så ligger de högsta värdena i allmänhet i slutet av augusti. Det är heller inte så konstigt eftersom vi då närmar oss vinterhalvåret med intensivare lågtryck än under sommaren. Här hittar du de högsta vindhastigheterna i augusti

Men att just Lovisadagen skulle innebära en brytpunkt är svårt att se. Det kan dessutom vara så att skiften från sommarcirkulation till vintercirkulation senareläggs i ett framtida varmare klimat.

Stormar i augusti är ganska sällsynta företeelser. Sedan millennieskiftet har det inträffat under tre augustimånader, nämligen 2007, 2008 och 2010. Vindhastigheterna låg då strax över stormgränsen, 25-26 m/s och vid inget av de tillfällena var det just på Lovisadagen.

Så stormar på Lovisadagen får nog ses som en myt.

Ovanligt med stormar även i september

I september 1969 drabbades Sverige av två mycket svåra stormar inom loppet av en vecka, den 22 respektive den 29 september. Vid det första tillfället var vinden till och med uppe i orkanstyrka. Här hittar du de högsta vindhastigheterna i september

Efter det var meteorologerna länge på helspänn när vi kom in i september månad och orkanerna hotade. Men det visade sig att september 1969 inte fick så många efterföljare. Orkan i september har därefter endast noterats 1978.

Sedan millennieskiftet har vi haft tre septembermånader med stormvindar. Senast förra året 2016 med 26,4 m/s vid Väderöarna den 29 september.

// Sverker Hellström