Lokalt mycket kort vår men inte rekordkort!

Under de senaste dagarna, den 16-18 april, har den meteorologiska sommaren etablerats över delar av Skåne, östra Götaland samt lokalt även i Svealand. Svalare luft har nu tagit sig in över landet och sommaren får stå på vänt. Förutom att vi nu har tre årstider i landet kan vi konstatera att det för flera av de stationer i östra Götaland samt södra Svealand som hann få sommar blev en mycket kort vår.

I Horn i södra Östergötland anlände den meteorologiska våren den 4 april och den 17 april gjorde den meteorologiska sommaren sitt intåg där. Nästan lika kort vår hade man i Västerås, Hästveda, Härsnäs, Malexander och Målilla. För samtliga dessa stationer gäller att våren kom den 4 april och följdes av sommar den 18 april.

I Västerås får man gå tillbaka till 1964 för att finna ett tidigare ankomstdatum för den meteorologiska sommaren. Den gången anlände sommaren till Västerås den 17 april medan man i år fick sommar den 18 april.

Kortaste våren från 1996?

Den allra kortaste vår vi känner till hämtar vi från 1996. Både Berg och Åseda, båda belägna i Småland, fick då meteorologisk vår den 13 april och redan den 20 april anlände sommaren till de två stationerna. Det bör noteras att det kan finnas exempel på en ännu kortare vår i de historiska rullorna som ännu inte digitaliserats.

Avslutningsvis så fick följande nio stationer meteorologisk sommar den 18 april:

  • Västerås (Västmanland)
  • Eskilstuna (Södermanland)
  • Örebro (Närke)
  • Norrköping (Östergötland)
  • Malexander (Östergötland)
  • Härsnäs (Östergötland)
  • Målilla (Småland)
  • Markaryd (Småland)
  • Hästveda (Skåne)

Som tidigare rapporterats så fick Malmö och Lund meteorologisk sommar den 16 april medan Stockholm, Gladhammar, Oskarshamn, Horn och Kalmar fick sommar den 17 april.

Tidig vår längst i norr

Den senaste veckans milda väder har inte bara fått rejäl fart på snösmältningen utan även medfört att den meteorologiska våren snabbt kunnat erövra nästan hela Sverige. Ännu finns det dock några stationer allra längst i norr samt längs norra Norrlandskusten dit våren ännu inte nått. Detta gäller de lappländska stationerna Tarfala, Karesuando, Nikkaluokta, Hemavan, Mierkenis och Stora Sjöfallet samt kuststationerna Rödkallen och Storön i Norrbotten samt Pite-Rönnskär i Västerbotten. Medan våren på många håll i Götaland blev sen blev det däremot en tidig vår i stora delar av nordvästra Norrland. I Kiruna skall våren normalt sett (avser 1961-1990) inte anlända förrän den 1 maj. I år kom våren den 14 april vilket är drygt 2½ veckor tidigare än normalt. På flera andra håll var våren 1-2, lokalt 3, veckor tidigare än normalt.

Till den 16 april hade den meteorologiska våren erövrat nästan hela Sverige.
Till den 16 april hade den meteorologiska våren erövrat nästan hela Sverige. Källa: SMHI. Förstora Bild