Den meteorologiska sommaren har anlänt till Malmö och Lund!

Det står nu klart att dygnsmedeltemperaturen legat på minst 10,0° under fem på varandra följande dygn i Malmö. Därmed har den meteorologiska sommaren 2018 officiellt anlänt till Sverige. Även i Lund anlände sommaren den 16 april. Visserligen saknas dygnsmedelvärden för den 18-20 april men värden från fem grannstationer pekar på att dygnsmedeltemperaturen med god marginal var över 10,0° i Lund. Den meteorologiska sommaren kommer sannolikt även att synas på årstidskartan vid nästa uppdatering.

Tangerat aprilrekord för Västervik/Gladhammar

Fredagen den 20 april blev en mycket varm dag i södra Sverige. I Gladhammar i östra Småland kom temperaturen upp i 26,8°. Detta är tangerat aprilrekord för den kopplade stationsserien Västervik/Gladhammar där temperaturmätningar inleddes 1859. Den 27 april 1993 uppmättes samma temperatur men då låg mätstationen i Västervik.

För att finna en högre apriltemperatur än dagens 26,8° får vi gå tillbaka till år 2000 då Markaryd i Småland kom upp i hela 28,8° på Valborgsmässoafton.

//Misha