Kallaste majnatten sedan 1999

För årstiden mycket kall luft täcker just nu landet. Medan ett lågtryck styr vädret i söder är det desto mer uppluckrat molntäcke i norra Sverige. Där har det på sina håll varit mycket kallt i nordligaste Lappland. Allra kallast var det under torsdag natt i Rensjön som rapporterade -18,7°. Detta är den lägsta majtemperaturen som uppmätts i landet sedan 1999 då samma station hade -21,0°. Det svenska köldrekordet för maj har 40 år på nacken. Den 3 maj 1981 var det -24,1° kallt i Fjällnäs i Härjedalen. Tio år tidigare, 1971, hade Naimakka i nordligaste Lappland haft -23,5° den 1 maj vilket är den näst lägsta majtemperatur som observerats.

Lokalt även snö i inre Götaland

Lågtrycket i söder har inte bara gett ifrån sig regn under det senaste dygnet. På sina håll har nederbörden även fallit med inslag av snö och lokalt lade denna sig i inre Götaland. Falköping-Valtorp i Västergötland rapporterade 3 cm på torsdagsmorgonen den 6. På andra sidan Vättern nordost om Gränna vaknade invånarna i Högemålen i Småland till 1 cm snö på marken.

Snöfall i maj i inre Götaland är inte unikt och sker då och då. De största uppmätta snödjupen i maj i Götaland har ur ett historiskt perspektiv varit på 30-50 cm. Nyss nämnda Högemålen hade den 1 maj 1985 hela 38 cm snö. Där uppmättes för övrigt inte mindre än 39 cm snö den 16 maj 1915 vilket är det fjärde största uppmätta snödjupet i Götaland i maj. Snödjupsrekordet för maj hålls av Bäckefors i Dalsland som den 1 maj 1929 hade ett snödjup på hela 56 cm.

//Misha