Femte största junisnödjupet i Sverige

Det kalla vädret som dominerat i norra Norrland under april och maj har medfört att snötäcket i fjällvärlden bara långsamt dragit sig undan. I Katterjåkk i Riksgränsfjällen uppmättes den 1 juni ett snödjup om 145 cm. Detta är det femte största snödjup som observerats i Sverige i juni månad. Endast i juni 1997 (158 cm), 1993 (148 cm) och 1906 (164 cm samt 163 cm) har större snödjupsvärden förekommit. Samtliga dessa värden är från den 1 i månaden.

Största snödjup i juni

Kall natt men inte länge sedan det var kallare

Den gångna natten var det -6,6° vid högfjällsstationen Tarfala på 1150 m höjd i norra Lapplandsfjällen och även de kommande två nätterna ser ut att bjuda på liknande temperaturer där. Vi behöver emellertid inte gå längre bakåt i tiden än till 2012 för att finna en lägre junitemperatur i Sverige. Den 1 juni 2012 uppmättes -8,4° vid Tarfala. Det svenska köldrekordet för juni är -9,8° för stationer på lägre höjder och uppmättes den 2 juni 1907 i Vassijaure. För högfjällsstationer finns ett värde på -12,9° uppmätt i Vassitjåkko (1372 m höjd) den 2 juni 1907. Även i Götaland är köldrekordet för juni från 1907, dock den 1 juni då Eckersholm i Småland noterade -7,5°. I Svealand är det istället ett värde på -8,0° från slutet av juni 1923 som intar förstaplatsen.

Lägsta temperatur i juni ​​​​​​​​​​​​​​

Kall juninatt i Karesuando, Holmön/Holmögadd och Östmark

Även utanför fjällen förekom det låga temperaturer för att vara i juni. I Karesuando (startår 1878) i norra Lappland hade man -2,3° vilket är den lägsta junitemperaturen där sedan 1982 då det var -3,5°. Lägsta sedan startår är -5,5° år 1892. Regelbundna observationer av mintemperatur började 1881.

Ute på Holmön/Holmögadd (startår 1849) i Västerbotten uppmättes +2,7° vilket är lägsta junitemperaturen där sedan 1985 när det var +2,3° där. Lägsta sedan startår är +0,8° år 1972. Regelbundna observationer av mintemperatur började 1928. Då stationen numera har ett kallare läge kan en viss inhomogenitet finnas när det gäller stationens extremvärden.

Slutligen uppmättes -2,0° i Östmark-Åsarna i Värmland (startår 1943) vilket är det lägsta junivärdet där sedan 1982 då det var -2,2°. Köldrekordet för juni är -3,2° från den kylslagna junimånaden 1962. Stationen har dock flyttats genom åren varför en viss inhomogenitet kan uppstå i samband med extremvärdena.

Hur pass kallt det blir de kommande nätterna följs enklast via max/min-värden​​​​​​​.