Det svåra ovädret den 23 oktober 1921

För hundra år sedan, i mitten av oktober 1921, svängde vädret snabbt mellan ytterligheterna. Brittsommarlik värme följdes inom mindre än en vecka av stora mängder snö i kombination med mycket kraftig vind. Temperaturen sjönk snabbt och den delvis blöta snön frös till. Det orsakade kaos i den infrastruktur som byggts upp i det tidiga 1920-talets Sverige.

Över 20° varmt den 19 oktober

Det hade märkts av oro i lufthavet redan i början av oktober 1921 med bland annat ett intensivt lågtryck den 3-4 oktober som följdes av nordlig storm.

Det var annars övervägande varm luft som täckte framför allt södra Sverige. Värmen kulminerade så sent som den 19 oktober med 21,0° i Västervik och 20,0° i Kristianstad. Det har gått hundra år sedan dess och vi har ännu inte i Sverige noterat temperaturer över 20° senare på året än så.

Kraftig lågtrycksfördjupning

Samtidigt fanns betydligt kallare luft över norra Skandinavien. Den meteorologiska dynamiken brukar inte tillåta stora temperaturkontraster någon längre tid. Den 21 oktober bildades ett lågtryck över Brittiska öarna. Det rörde sig sedan under snabb fördjupning mot Nordsjön och södra Skandinavien.

Väderanalys 23 oktober 1921
Väderanalys gällande klockan 19 söndagen den 23 oktober 1921. Illustration SMHI Förstora Bild

Enligt vår månadsöversikt för oktober 1921 befann sig lågtrycket på västra Nordsjön på kvällen den 22 oktober med ett lufttryck på 745 mm kvicksilver (993 hPa) i lågtryckets centrum. På kvällen den 23 befann sig lågtrycket över Skåne med ett tryck på 728 mm kvicksilver (970 hPa).

Nu var väl analyserna inte fullt så detaljerade som vad de är idag. Men detta låter i mina öron som något mycket nära en så kallad "atmosfärisk bomb". Det vill säga ett lågtryck vars lufttryck i centrum sjunker minst 1 hPa per timme, eller 24 hPa på ett dygn.

Detta menas med "atmosfärisk bomb"

Mycket stora skador på skog och teleförbindelser

Norr om lågtrycksbanan rådde på många håll nordostlig storm i kombination med kraftigt snöfall. Söder om lågtrycksbanan var det sydvästlig storm. Slutligen följde nordvindar som på Vinga nådde full orkan 33 m/s. Låt vara att den tidens vindmätningar inte är fullt jämförbara med dagens.

Omräknat i smält form fick Västervik 58,4 mm och Skara 41,8 mm den 23 oktober. För både Västervik och Skara är detta ännu gällande nederbördsrekord för ett oktoberdygn. Det resulterade i ett snötäcke på 28 cm i Skara, vilket även detta är oktoberrekord för stationen. Enligt observatören i Långared i Västergötland var det 120 cm höga snödrivor.

Observatören i Kyleberg i Östergötland beskriver hur den blöta snön frös till på telefon- och kraftledningar och orsakade stor förödelse. Även många andra observatörer i främst Götaland beskriver de mycket omfattande skadorna på skog samt el- och teleförbindelser.

Så här i efterhand kan det vara svårt att bedöma om det var den kraftiga vinden som sådan, snöfallet eller den följande tillfrysningen som orsakade mest skada. Eller så var det kanske kombinationen av väderfenomen som förstärkte skadebilden.

I vilket fall kan man begrunda att man redan i det tidiga 1920-talets Sverige hade byggt ut och förlitat sig på en hel del teknisk infrastruktur, och när den inte längre fungerade som det var tänkt så hamnade samhället i stora problem.

Väderdramatiken fortsatte in i november

Det var inte slut med väderdramatiken hösten 1921. Ett nytt intensivt lågtryck berörde främst den norra delarna av Sverige vid månadsskiftet oktober/november. Vilka avtryck detta oväder har lämnat i svensk väderhistoria återkommer vi till i ett kommande blogginlägg.

Oktober 1921 står i kontrast till oktober 1920 som på många håll var rekordtorr. Detta 100-årsminne uppmärksammade vi i ett blogginlägg förra året.

Den rekordtorra oktober 1920

Sverker Hellström