Den rekordtorra oktober 1920

Det är dags för ett nytt väderjubileum. Det gäller den mycket torra oktobermånaden 1920. Ett betydande antal av våra stationer i södra Sverige har fortfarande 1920 som sin torraste oktobermånad.

Från södra Norrland och söderut redovisade vissa stationer inte någon mätbar nederbörd överhuvudtaget i oktober 1920. Det största sammanhängande området utan nederbörd verkar ha varit i Västergötland och Bohuslän.

Torr start på en 100-årig mätserie

Ett av mina blogginlägg i våras handlade om stationer som fyller 100 år och alltså startade 1920. Det gäller bland annat Rätan i södra Jämtland som i oktober 1920 endast fick 1,1 mm, vilket är ett oktoberrekord för stationen som fortfarande står ohotat.

Prästkulla, Rätan och Getebro fyller 100 år

Stationen Rätan den 14 juni 2018
Stationen Rätan den 14 juni 2018. Foto SMHI Förstora Bild

Men ingen torka på nyhetsredaktionerna i oktober 1920

Utanför den meteorologiska världen var det ingen nyhetstorka i oktober för 100 år sedan. Bland annat avgick Hjalmar Brantings första socialdemokratiska regering. Då hade man antagligen annat att tänka på än den ovanligt torra väderleken.

Diktaren Dan Andersson fick inte uppleva oktober 1920

Ibland när jag läser personers biografiska data kommer jag osökt att tänka på olika samtida meteorologiska företeelser. När det gäller rekordmånaden oktober 1920 faller tankarna på diktaren Dan Andersson.

Dan Andersson föddes i april 1888 och missade därför den extremt kalla och snörika marsmånaden 1888. Han avled genom en olyckshändelse i mitten av september 1920 och fick alltså inte heller vara med om rekordmånaden oktober 1920.

Dan Anderssons diktning innehåller en hel del naturlyrik så det är inte otänkbart att han skulle ha reagerat över den ovanligt torra höstmånaden i oktober.

Torra oktobermånader även på senare år

Oktober 1920 skulle ha varit ännu mer framträdande i rekordstatistiken om vi inte haft en likaledes mycket torr oktober 2015. Även då var det några stationer som inte kunde uppvisa någon mätbar nederbörd under månaden, bland annat Hjo i Västergötland och Kilafors i Hälsingland.

Sverker Hellström