Prästkulla, Rätan och Getebro fyller 100 år

I den här spalten brukar jag varje år uppmärksamma de stationer som fyller 100 år. I fjol hade vi ingen sådan station. Men i år blir Prästkulla i Småland och Rätan i Jämtland sekelgamla. Även den hydrologiska stationen Getebro i Småland firar 100 år.

Prästkulla utanför Eksjö

Prästkulla är en liten by eller snarare gård ungefär 5 km norr om Eksjö i Småland. Stationen ligger nästan 300 meter över havet, det vill säga en bra bit upp på det Sydsvenska höglandet, dock inte i de allra högsta partierna.

Stationen Prästkulla den 17 november 2016
Stationen Prästkulla den 17 november 2016. Foto SMHI Förstora Bild

Mätningarna har utförts på samma gård ända sedan 1920 även om några smärre flyttar har gjorts inom själva gården.

Genom sitt läge högt uppe på höglandet når Prästkulla sällan de allra högsta temperaturerna. Den 10 augusti 1992 hade man dock 35,2°. I januari 1942 var där -31°. När det gäller stora regnmängder kan nämnas 118,5 mm den 26 juni 2007.

Rätan i sydligaste Jämtland

Stationen Rätan ligger i Ljungans dalgång nästan så långt söderut man kan komma i landskapet Jämtland. Höjden över havet är 360 meter. Stationen mäter nederbörd dock inte temperatur.

Stationen Rätan den 14 juni 2018
Stationen Rätan den 14 juni 2018. Foto SMHI Förstora Bild

Med sitt läge i Ljungans dalgång och delvis i lä av Klövsjöfjällen i väster, så får Rätan sällan de riktigt stora nederbördsmängderna. Den normala årsnederbörden är knappt 600 mm. Den största kända dygnsmängden är 66,7 mm från den 15 augusti 1960.

Den hydrologiska stationen Getebro

Förutom de två meteorologiska mätstationerna fyller även den hydrologiska stationen Getebro 100 år. Vid Getebro utförs mätningar av vattenflödet i Alsterån i Småland.

Den hydrologiska stationen i Getebro
Den hydrologiska stationen i Getebro längs Alsterån en bit nedströms Barnebosjön. Foto SMHI Förstora Bild

Alsterån har sitt källflöde nordost om Växjö och rinner ut i Östersjön söder om Mönsterås.

Det högsta uppmätta flödet är 92 m³/s från den 24 april 1951 efter en mycket snörik vinter på många håll i södra Sverige. Det allra lägsta flödet uppmättes under den mycket torra och varma sommaren för två år sedan den 13 augusti 2018 med 0,018 m³/s. Stationens medelflöde är 9,7 m³/s.

Ett gränsfall

Det är inte alltid självklart vad som ska räknas som en sammanhängande stationsserie. Detta, liksom så mycket annat här i världen, beror på hur man räknar.

År 1920 startade nederbördsmätningar vid Berga lantbruksskola på Södertörn vid Sörmlandskusten. Mätningarna upphörde 1970. Men under tiden hade Försvarsmakten startat andra mätningar vid närliggande Hårsfjärden och dessa pågår fortfarande. Men de här två mätserierna har så pass olika ursprung att det inte är självklart att slå samman dem utan vidare.

Sverker Hellström