Bredvid varje framgångsrik kvinna går det många som arbetar lika mycket

De tre första kvinnliga hydrologerna på SMHI hette Malin Falkenmark, Birgitta Raab och Gunlög Wennberg. 

I februari mötte jag Gunlög och fick ta del av material från hennes tid på SMHI. Hon hjälpte mig även med underlag och bild om Birgitta Raab. Det blev tydligt för mig hur mycket som hänt på relativt kort tid i SMHIs historia.

Vi har gått från ett helt manuellt system till nästintill helt datoriserat och digitaliserat. Det har också skett en stor förändring i hur vi ser på varandra – vi tilltalar alla på samma sätt, alla har rätt till bra stolar, skärmar, arbetstelefoner och ingen tycker att det är något ovanligt med en kvinnlig kollega. 

Samtidigt blir jag lite självkritisk. Jag har valt att skriva om SMHIs första kvinnliga hydrologer. Kvinnorna med titel. Det fanns många kvinnor som var viktiga på SMHI före både Malin och Birgitta, som skribenter och assistenter. Som skrivet om i min tidigare blogg om Gunlög Wennerberg så rangordnades dock kontorspersonalen lägre. De hade inte lika fina stolar och inte alls lika hög lön.

Birgitta Raab kallade sig den tredje hydrologen eftersom hydrologassistent Kristina Byrde anställdes före henne. Kristina var den första kvinnliga hydrologassistenten och hon anställdes 1952. Jag har inte någon mer information om henne men en bild från "Om 100 år - Den svenska hydrologiska tjänsten 1908-2008" dokumenterar henne vid arbetet.

Kvinna i fin frisyr vid skrivmaskin
Hydrologassistent Kristina Byrde vid skrivmaskinen 1961. Foto Sven Sköld

Även innan Kristina har många kvinnor naturligtvis varit anställda på SMHI och innan dess SMHA och Hydrografiska Byrån.

Enligt "Om 100 år - Den svenska hydrologiska tjänsten 1908-2008" var den första kvinnan som anställdes, skrivbiträdet Sigrid Rosén. Hon fanns med från maj 1908. Fler kvinnliga biträden anställdes och de kunde avancera till kanslibiträden och kansliskrivare. Många av dem blev kvar fram till sin pension och ibland längre. Som exempel kan nämnas Wilma Nilsson som först arbetade på biblioteket från 1921 och efter sin pension 1962, tog hand om en filial med hydrologisk litteratur på Hydrologiska byrån fram till 1975.

Det finns många talesätt, mer och mindre roliga om att det bakom varje framgångsrik man finns en stark kvinna. Jag skulle med denna text vilja tillägga att bredvid varje framgångsrik kvinna går det många som arbetar lika mycket.  Detta är även något som både Birgitta och Gunlög uttryck tydligt i en del av de texter som artiklarna nedan baseras på.

Läs mer om 

Malin Falkenmark 

Birgitta Raab

Gunlög Wennerberg

Blogg om Gunlög Wennerberg