Om 100 år - Den svenska hydrologiska tjänsten 1908-2008

Typ: Rapport
Serie: Hydrologi Onumrerat
Författare: Sten Bergström, Gunlög Wennerberg
Publicerad:

Sammanfattning

Förord I den här skriften har vi försökt ge en bild av vad som hänt under de hundra år som det funnits en svensk hydrologisk tjänst. Skriften är tänkt att läsas i första hand av dagens SMHI-personal, men även för framtida medarbetare och andra intresserade. Vi försöker också blicka framåt mot de kommande hundra åren. Vi gör inte anspråk på att ha skapat en heltäckande beskrivning, men vi hoppas att vi fått med det viktigaste, utan att bli alltför utförliga. Det är visserligen den hydrologiska tjänsten som fyller 100 år, men vi har valt att även översiktligt skriva om oceanografin och meteorologin. Det nära samarbetet med dessa verksamheter har ju haft stor betydelse för hydrologins utveckling på SMHI. Ett antal referenser anges i slutet för den som vill veta mer. De flesta bilderna kommer från SMHIs arkiv. För övriga bilder anges fotografen om denne är känd. Vi vill rikta ett tack till Anneli Arkler, som har skannat det stora bildmaterialet, till Gunnar Larsson, som har guidat oss i SMHIs arkiv, till Ewa Fogelberg som korrekturläst och till EvaLena Ljungqvist, som svarat för layout. Ett tack riktas också till Jörgen Nilsson och Maja Brandt för hjälp med faktagranskning samt till övriga kollegor för stöd och synpunkter under arbetets gång. Vi vill tillägna denna skrift alla som arbetat, arbetar och kommer att arbeta med hydrologiska frågeställningar vid Hydrografiska byrån, SMHA och SMHI.