Hydrologiska undersökningar i Velens representativa område III

Typ: Rapport
Serie: Notiser och preliminära rapporter Hydrologi Nr 25
Författare: M. Häggström
Publicerad:

Sammanfattning

Studier av de hydrologi ska förhållandena och då bl. a. lågvattenföringen görs i Internationella Hydrologiska Dekadens (IHD) representativa områden. Då IHD startade år 1965, utsågs Velens avrinningsområde till representativt område.