Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 50, 2014

Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad:

Sammanfattning

Temperaturen i ytvattnet låg fortsatt över det normala, dock ej lika markant som under novemberexpeditionen. Närsalterna i ytvattnet uppvisade för årstiden i stort sett normala värden, förutom silikat i egentliga Östersjön.

I Bornholmsbassängen och Hanöbukten förekom akut syrebrist (<2 ml/l) från djup överstigande 70 meter. I östra Gotlandsbassängen förekom helt  syrefria förhållanden från djup överstigande 125 meter (vid BY20 redan från 90 m) och akut syrebrist från 70 -80 meters djup. I västra Gotlandsbassängen är syresituationen fortfarande allvarlig då akut syrebrist redan förekom från djup överstigande 70 meter och svavelväte från 80-90 meters djup.