Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 46, 2014

Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad:

Sammanfattning

Vattentemperaturen i ytlagret låg fortsatt över det normala i samtliga områden. Närsalterna i ytvattnet uppvisade för årstiden i stort sett normala värden, förutom silikat i egentliga Östersjön. Vid stationen BY1 i Arkonabassängen uppvisade samtliga närsalter förhöjda värden.

I Bornholmsbassängen och Hanöbukten förekom akut syrebrist (<2 ml/l) från djup överstigande 70 meter.  I östra Gotlandsbassängen förekom helt syrefria förhållanden från djup överstigande 125 meter (vid BY20 redan från 80 m) och akut syrebrist från 60 -80 meters djup. I västra Gotlandsbassängen var syresituationen allvarlig då akut syrebrist redan förekom från djup överstigande 70 meter och svavelväte från 80-90 meters djup.