Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 12, 2015

Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad:

Sammanfattning

Vattentemperaturen i ytlagret var i huvudsak normal för årstiden. I Kattegatt samt Skagerraks kustvatten pågick vårblomningen för fullt och närsalterna uppvisade låga halter.
 

I Östersjön hade blomningen startat i Arkona medan det rådde vinterförhållanden i övriga Östersjön. Höga fosfat- samt silikathalter registrerades i västra Gotlandsbassängen. Effekterna av inflödet under december 2014 syntes nu tydligt i stora delar av Östersjön. I västra

Gotlandsbassängen var syresituationen dock fortfarande allvarlig då akut syrebrist förekom från djup överstigande 70 - 80 meter och svavelväte från ca 100 meters djup.