Snösmältningen tar fart i fjällen, nu kommer fjällfloden

SMHI har utfärdat en varning för höga flöden i små vattendrag i Norrbottens och Västerbottens läns fjälltrakter. Nu smälter snön i fjällområdet och vårfloden går in i en fas som kallas fjällfloden.

Nu ökar flödena i fjälltrakten med start i de nordligaste delarna från imorgon torsdag och under helgen varnas det för höga flöden i små vattendrag i fjällen till och med Västerbotten.

– Vattendragen längst upp i norr kommer kulminera redan till helgen. Men i de södra och mer västliga delarna kommer varningsnivåerna ligga kvar till början av nästa vecka, säger Nina Bosshard, vakthavande hydrolog på SMHI.

Nu smälter den sista snön i fjällen och det finns snö kvar i de områden som varningen gäller för, vilket även syns på satellitbilder. Kvarvarande snötäcke är kring det normala för säsongen men det varma vädret gör att det smälter av fort.

Vad menas med fjällflod?

Återkommande läsare av våra nyhetsartiklar kanske undrar om inte vårfloden var över när flödet avtog i Torneälven under vecka 21?
– Inte riktigt, då det var den första toppen från skogsfloden som avtog. Vårfloden i norra Sverige brukar normalt vara uppdelad i två flödestoppar, förklarar Nina Bosshard.

Den första inträffar när snön smälter i skogslandskapet. Flödena avtar och sedan kommer stora vattenmängder igen då snön smälter i fjällområdet. Om skogsfloden och fjällfloden inträffar samtidigt kan det leda till problem med mycket höga flöden och översvämningar i vattendragen.

Detta inträffade under vårfloden 1995, den som kallas århundradets vårflod.

 

Följ utvecklingen

SMHIs hydrologiska prognos- och varningstjänst är uppdaterad på det hydrologiska läget och utfärdar varningar.  

Följ varningsläget på