SMHI varnar för höga flöden i små vattendrag i delar av Svealand och Götaland

Ihållande regn leder till att vattenflödena stiger i små vattendrag i östra delen av Svealand och nordöstra Götaland. Under onsdagen har det regnat intensivt i området och regnet förväntas fortsätta under torsdagen med mindre intensitet. 

Just nu ökar vattenflödet i små vattendrag snabbt i områden med intensivt regn. I större avrinningsområden där det tar längre tid för vattnet att nå bäcken reagerar vattendragen långsammare på regnet.

– Under våren ändrades varningsgränserna som nu är högre. För en klass 1-varning är återkomsttiden nu  från 5 till 25 år, tidigare var det från 2 till 10 år, säger Benjamin Selling hydrolog på SMHIs prognos och varningstjänst.

– En längre återkomsttid betyder att det flödet uppkommer mer sällan. En klass 1-varning nu visar alltså på en mer allvarlig flödessituation än vad det gjorde förra året, förklarar Benjamin.

Kraftigt regn inne i staden kan orsaka problem för bland annat dagvattenledningarna som inte hinner med att föra undan vattnet. Det kan även leda till översvämningsproblem i källare och liknande.

Följ utvecklingen

SMHIs hydrologiska prognos- och varningstjänst följer det hydrologiska läget och utfärdar varningar.