SMHI Seminarieserie Klimat: Är det möjligt att åstadkomma klimatresilient utveckling för alla?

Den 4 maj kl 14.00 träffar vi Lisa Schipper som är forskare vid Environmental Change Institute på Oxford University i Storbritannien. Lisa är expert på frågor som rör utveckling, fattigdom och anpassning till klimatets förändring. 

Lisa Schipper, Stockholm Environment Institute/Overseas Development Institute

Lisa Schipper forskar om socio-kulturella aspekter av sårbarhet inför klimathändelser och naturkatastrofer. Andra expertområden rör sambanden mellan anpassning och hållbar utveckling, kopplingen mellan anpassning och riskreduktion liksom vattenresurshantering och anpassning till en klimatförändring.

Lisa är samordnande huvudförfattare till kapitel 18 i IPCC:s rapport ”Effekter, anpassning och sårbarhet” som kom i februari 2022. Kapitel 18 handlar om Klimatresilienta utvecklingsvägar.

I slutet av seminariet har du möjlighet att ställa frågor till Lisa via Menti.

När: Onsdagen den 4 maj kl 14-15
Var: my.rec.vc/live/Ze8DzwaE1CDkUhD8