Översvämningar och höga flöden i södra Sverige

Tidigare snösmältning i kombination med regn har lett till att nivåer och flöden i sjöar och vattendrag ökat. SMHI har gått ut med hydrologiska varningar i flera vattendrag i södra Sverige där konsekvenserna för samhället kan vara mycket allvarliga.

Översvämningsvarningar finns utfärdade på röd och orange nivå. Röda översvämningsvarningar är utfärdade utmed Marsjön, Mellsjön och Simmesjön i Västra Götalands län.

Orangea översvämningsvarningar finns utfärdade vid nedre Storån i Kalmar län, vid Ätran och Stångån i Västra Götalands län, Dyltaån och Väringen i Örebro län.

Även varningar för höga flöden är utfärdade, som högst på orange nivå vilket innebär en återkomsttid på 25 - 50 år, det vill säga förväntas uppnås eller överträffas i genomsnitt en gång på 25 - 50 år. Det finns även ett stort antal varningar på gul nivå, vilket innebär en återkomsttid på 5 - 25 år.

Orangea varningar för höga flöden finns utfärdade i övre delen av Nissan och övre Tidan i Jönköpings län, nedre Lagan i Kronobergs län och Kilaån i Södermanlands län.

Observera att detta är en ögonblicksbild. SMHIs varningar uppdateras kontinuerligt.

Aktuella varningar - varningstjänsten på smhi.se

Höga vattennivåer i vattendragen
Vid SMHIs mätstation Göstad i Torpån utanför Skärblacka i Östergötland blir det tydligt att snösmältning leder till höga vattennivåer. Bilden är tagen 12 januari 2023. Foto Mikael Lennermark, SMHI

Läget kan förändras

– Enligt SMHIs modeller ser det ut som att vattenflödena och översvämningarna kommer att kulminera i mitten av veckan men väderutvecklingen är avgörande och om det kommer mer regn i de redan påverkade områdena påverkar det varaktigheten, berättar Disa Ekholm på SMHIs hydrologiska prognos- och varningstjänst. Det är därför viktigt att hålla sig uppdaterad på SMHIs varningar.

Karta över södra Sveriges hydrologiska varningar visar att många områden är påverkade
Aktuellt varningsläge den 16 januari klockan 16:45, SMHI varnar både för höga flöden och översvämningar i olika nivåer beroende på hur allvarliga konsekvenserna förväntas bli för samhället. Observera att detta är en ögonblicksbild. SMHIs varningar uppdateras kontinuerligt. Illustration smhi.se

Rekordflöden i Kilaån och Tidan

Vid SMHIs mätstation Kila Övre i Kilaån har redan rekordnivåer uppmätts, 9,99 kubikmeter per sekund. Jämfört med tidigare rekord på 4,84 kubikmeter per sekund år 2019. SMHI började mäta på platsen 2013.

Även vid SMHIs mätstation Galgbacken i Tidan ser vattenflödet ut att hamna på rekordnivåer. Den 15 januari uppmättes ett flöde på 31,9 kubikmeter per sekund och det fortsatte att öka. Högst uppmätta flöde är här 33,0 kubikmeter per sekund i april 2011, det högsta sedan stationen startade 1992.

Översvämning av vattendraget tidan där ett hus nu ligger i vatten
Vid SMHIs mätstation Galgbacken i Tidan är det höga flöden, de näst högsta nivåerna som uppmätts sedan stationen startade 1992. Foto Åsa Högblom Barckman, SMHI

 

Vad innebär höga flöden och översvämningar?

Höga flöden medför att det är mycket vatten i vattendragen som rör sig med höga strömningshastigheter, och kan innebära fara för personer som befinner sig i vattendraget.

Översvämning uppstår ibland som en konsekvens av höga flöden, men inte alla översvämningar får en egen varning. Eftersom rena översvämningsvarningar endast utfärdas på orange och röd nivå innebär det att mindre omfattande översvämningar, till exempel på åkermark eller vid mindre vattendrag där enstaka vägar eller byggnader kan påverkas, inte alltid fångas upp av denna varningstyp.

Översvämningar på hårdgjorda ytor i städer, som orsakas av kortvarigt och kraftigt regnfall inkluderas inte heller i varningstypen översvämning, utan är snarare en konsekvens av varningstypen ”skyfallsliknande regn”. Detsamma gäller översvämningar utmed kusten som orsakas av högt vattenstånd i havet.